Pro funkční období 2018–2022 byli jmenováni prorektorky a prorektoři UK

Po projednání v Akademickém senátu UK jsem jmenoval do funkcí prorektorky a prorektory a členy kolegia rektora. Velmi si vážím spolupráce  se svými kolegyněmi a kolegy. Děkuji jim  za vše, co vykonali za uplynulé čtyři roky pro rozvoj a dobré jméno naší alma mater. Myslím, že je za námi vidět kus práce, díky které se naše univerzita dokázala za  čtyřleté období  ještě více zviditelnit nejen v Česku, ale především v zahraničí. Nejen v Evropě ale i v ostatních kontinentech jsme navázali spolupráci a mnoho cenných kontaktů s vědeckými institucemi a univerzitami.  Těším se na naši další budoucí spolupráci.

Zároveň bych chtěl  v tomto kontextu všem členům akademické obce Univerzity Karlovy. 

Do funkcí prorektorů jsem jmenoval:

prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. – prorektora pro akademické kvalifikace

prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. – prorektora pro rozvoj

doc. RNDr. Jana Konvalinku, CSc. – prorektora pro vědeckou činnost

prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D. – prorektora pro vnější vztahy

prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D. – prorektorku pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Lenku Rovnou, CSc. – prorektorku pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. – prorektora pro tvůrčí a ediční činnost

prof. MUDr. Jana Škrhu, DrSc., MBA – prorektora pro zahraniční styky a mobilitu

prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc. – prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví