Na Univerzitě Karlově zahájila činnost tři centra excelence v oblasti materiálového výzkumu

Na Přírodovědecké fakultě UK a Matematicko-fyzikální fakultě UK zahájila činnost tři nová centra excelence pro oblast materiálového výzkumu. Centra by měla přispět k výzkumu a vývoji nových materiálů a nanomateriálů, které budou využity v medicíně, či nanotechnologiích.

Na Přírodovědecké fakultě UK vzniklo Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů (CUCAM). Centrum se zaměřuje na výzkum a vývoj nových materiálů pro adsorpční, katalytické, optické a medicinální aplikace. Centrum se bude zabývat přípravou nových materiálů s vhodnými aplikačními vlastnostmi pomocí netradičních metod syntézy. Centrum je vedeno Prof. Russellem E. Morrisem z University v St. Andrews ve Skotsku, který je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti syntézy, charakterizace a využití porézních materiálů.

Na Matematicko-fyzikální fakultě byla vytvořena dvě centra – MATFUN a NanoCent. Centrum MATFUN bude zkoumat základní fyzikální principy materiálů s magnetickou tvarovou pamětí. Kromě základního výzkumu bude cílem nalézt takové materiály, které najdou využití v praxi. Vědecký tým bude pracovat pod vedením špičkového vědce Ing. Ladislava Straky, DSc. s jasným a přesně definovaným vědeckým zaměřením a umožní též rozvoj strategických partnerství s předními evropskými laboratořemi i přenos unikátních znalostí ze zahraničí.

V nově založeném centru NanoCent budou působit vědci zkoumající nanomateriály využitelné pro pokročilé aplikace. Výzkum bude směrován na vývoj a studium materiálů využitelných v chemii povrchů, energetických aplikacích, mikroelektronice či biomedicínských aplikacích. Výzkumné centrum, které povede RNDr. Milan Dopita, Ph.D., výrazným způsobem rozšíří výzkum nanomateriálů na MFF UK a bude rozvíjet spolupráci jak se špičkovými vědeckými týmy v zahraničí, tak s tuzemskými průmyslovými podniky.

Všechna tři centra excelence byla podpořena finančními prostředky výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy OP VVV pro Podporu excelentních výzkumných týmů.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství