Druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol na UK zaznamenal vysokou návštěvnost

V historických prostorách Karolina jsme uskutečnili 2. února 2017  již druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Zájemcům o studium z řad středoškolských studentů se tu formou přednášek představily fakulty a studijní obory z celkem osmi univerzit – Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.
Oproti obdobným veletrhům, které se v České republice pořádají, je tento charakteristický hned několika svými rysy, což uchazeči ocenili  hojnou účastí. Je pořádán přímo vysokými školami a je tu tak snaha s uchazeči ihned navázat osobní vztah, což se velmi pozitivně projevuje na atmosféře celé akce – od studentů, pedagogů a vedení fakult a univerzit pro své budoucí spolužáky a studenty svých škol. Z toho důvodu jsme kladli důraz na co největší otevřenost veletrhu, kdy zájemci o studium měli umožněn vstup zdarma. Dalo by se říci, že se jednalo o formát akce „den otevřených dveří“, jen v mnohem větším měřítku.
Jeden z přednášejících, Miroslav Čermák z FSV UK, se podělil o své dojmy: „Oceňuji především obrovský zájem ze strany studentů, který se projevil na naplněnosti přednáškové místnosti. Zájemci o informace doslova nebyli s to se do ní vejít. Také se mi opravdu líbila atmosféra celé akce, podobnou jsem na žádném jiném veletrhu vysokých škol nezažil. Organizátoři předvedli skvělou a profesionální práci.“
Veletrh se soustředil převážně na sdělování relevantních informací, nikoliv na co nejlepší odprezentování své školy v porovnání s ostatními. Spolupráce, ne konkurence byla definujícím znakem. A navázání osobního kontaktu se zájemci a budoucími členy svých akademických obcí, kterým zástupci škol skutečně chtějí pomoci s dalším rozvojem jejich vzdělanosti a výběrem správné cesty pro jejich budoucnost. Pocit osobnějšího přístupu k uchazečům podporuje také skutečnost, že se veletrh pořádá přímo na akademické půdě pořadatelských vysokých škol.
Loňský ročník veletrhu se uskutečnil na Vysoké škole ekonomické v Praze, tento rok z pozice organizátora navázala Univerzita Karlova a pomohla tak upevnit tradici nového vysokoškolského veletrhu. Druhého ročníku se zúčastnilo přes dva a půl tisíce středoškolských studentů, první ročník se tedy pozitivně zapsal do povědomí veřejnosti a byl projeven zcela jasný zájem na dalším pokračování. Dá se předpokládat, že v příštím roce převezme štafetu další ze zastoupených pořadatelských škol a studenti se tak mohou i do budoucna těšit na jedinečnou atmosféru vysokoškolského prostředí.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství