Mimořádný úspěch UK při udělování Ceny Wernera von Siemense za rok 2018

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaceti ročnících soutěže bylo již oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou deseti milionů korun.

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní ocenil projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích. Navíc udělil zvláštní ocenění za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0.

Autorem nejlepší dizertační práce je RNDr. Vít Saidl, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Jeho práce “Ultrarychlá laserová spektroskopie antiferomagnetů”, se zabývá studiem antiferomagnetů. Nejdůležitějším výsledkem práce je vyvinutí metody, která dokáže určit polohu magnetických momentů i v nanometrových vrstvách z kompenzovaných antiferomagnetických kovů.

Vítězka kategorie nejlepší diplomová práce Mgr. Martina Doubková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se svou prací “Adheze, růst a diferenciace kostních buněk na materiálech vyvíjených pro kostní implantáty” podílela na vylepšení povrchové úpravy materiálu používaného k výrobě kostních implantátů. Těžiště diplomové práce spočívalo ve sledování a objasnění chování kostních buněk při kontaktu s mechanicky opracovanou titanovou slitinou, na níž byla vytvořena oxidická vrstva.

V 21. ročníku Ceny Wernera von Siemense byl jako nejlepší pedagogický pracovník oceněn doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, PhD. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Docent Tonar založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zaměřuje na otázku prokrvení normálních i nádorových vzorků a hojení tkání s využitím biomateriálů. Je autorem a editorem 15 učebních textůa rozvíjí originální vyučovací metodu histologie a embryologie, která je založena na kreslení výukových schémat v reálném čase. Spolupracuje se studentskými spolky, účinkuje ve studentské kapele, přednáší na Univerzitě třetího věku. Velmi rozsáhlá je i jeho vědecká práce.

Jsem přesvědčen, že celá akademická obec Univerzity Karlovy vnímá tento mimořádný úspěch našich pedagogů a mladých vědců s velkou radostí a potěšením. Jsem ze srdce rád, že naše alma mater má ve svých řadách tak vynikající osobnosti, kteří se zásadním způsobem podílejí na šíření dobrého jména naší alma mater doma i v zahraničí. Velmi mne těší  jejich úspěch, který jistě není poslední – přeji jim mnoho úspěchů v soukromém, ale i pracovním a akademickém životě.

 

 

 

Záznam ze slavnostního udílení cen:
https://vimeo.com/321486397/4bb5649a92

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví