Memorandum o spolupráci Univerzity Karlovy a Arcibiskupství pražského

Dne 4. 7. 2017 jsme slavnostně podepsali s Dominikem kardinálem Dukou Memorandum o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Arcibiskupstvím pražským.

Memorandum kromě jiného upravuje kooperaci univerzity a arcibiskupství, která se projevuje v péči o Katolickou teologickou fakultu, jednu ze zakládajících fakult pražského obecného učení. Obě strany potvrzují zájem o to, aby prospívala, a budou k tomu směřovat ve vzájemné součinnosti.

 

Memorandum takéupravuje zrušení Arcibiskupského semináře jako účelového zařízení Univerzity Karlovy k 31.12.2017 a jeho existenci od 1.1.2018  již jenom jako evidované církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, tedy jako církevní subjekt podle příslušných ustanovení Kodexu kanonického práva. Obě strany nicméně potvrzují trvalý a neměnný zájem o to, aby seminaristé studovali na Katolické teologické fakultě, a také o úzkou spolupráci mezi fakultou a seminářem.

 

Univerzita i arcibiskupství si jsou vědomy, že jsou jejich vztahy zasazeny do širšího rámce vzájemných vztahů mezi státem a katolickou církví a vnímají problémy, které plynou z nedokončeného procesu ratifikace mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem z r. 2002. Synergickým uplatněním vlivu se pokusí dosáhnout toho, aby byl text smlouvy aktualizován, a toho, aby byl v dohledné době její autentifikační a ratifikační proces doveden až ke zdárnému konci. V případě, že by toto úsilí vyznělo naprázdno, se obě strany pokusí dosáhnout alespoň vzniku mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, jež by upravila postavení a působení teologických fakult v rámci veřejnoprávních univerzit.

Celé znění memoranda – viz příloha

MEMORANDUM s Arcibiskupstvím pražským

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství