Lucemburský velkovévoda Jindřich převzal mezinárodní cenu Karla IV.

 

IMG_6790IMG_6806

IMG_6955IMG_6917IMG_7009IMG_6971IMG_7318IMG_7091

 

 

 

 

 

 

 
Velkovévoda Jindřich Lucemburský dnes v Karolinu převzal Mezinárodní cenu Karla IV. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které svým kulturním, vědeckým či politickým dílem dosáhly evropského významu a přispěly k pozitivnímu směřování současné civilizace.

Velkovévoda Jindřich Lucemburský obdržel cenu, již udělují Univerzita Karlova a Hlavní město Praha, u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. Je teprve šestou osobností, které byla tato významná cena udělena. V minulosti se nositeli této ceny staly význačné osobnosti z oblasti filozofie, hudby či medicíny (Paul Ricoeur, Carl Friedrich von Weizsäcker, Mstislav Leopoldovič Rostropovič, Ivan Moravec, John Foxton Ross Kerr).

„Velmi mě těší, že dalším laureátem Mezinárodní ceny Karla IV. se stal velkovévoda Jindřich Lucemburský za aktivity v oblasti politiky, ekologie, sociálních věcí, kultury a sportu. Tuto cenu obnovujeme po čtrnácti letech a letošní 700. výročí narození Karla IV. je jedinečná příležitost, jak ocenit zástupce lucemburského rodu, který sehrál významnou úlohu ve vývoji českých zemí,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Oceněním Jindřicha Lucemburského Hlavní město Praha vyjadřuje svůj vděk lucemburskému rodu za roli, kterou při jejím budování sehrál. Právě on dal Praze základ, na němž mohl vyrůst jedinečný celek, který dnes obdivuje celý svět. Symbolicky tak obnovujeme spojení Prahy s Lucemburky a dáváme nový základ budoucím blízkým vztahům,“ doplnila primátorka Adriana Krnáčová.

Spojení hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy jako zřizovatelů ceny Karla IV. není náhodné. Český král Karel IV. byl nejen vynikajícím státníkem, kterému se podařilo dovršit vývoj českého přemyslovského státu a spojit český trůn s císařským trůnem Římské říše, ale byl také tvůrcem a zakladatelem. Je jeho zásluhou, že se Praha stala sídelním městem říše, díky jeho počinu vznikla rovněž první univerzita pro širokou oblast střední Evropy.

Součástí Mezinárodní ceny Karla IV. je i finanční dar v hodnotě 10 tisíc eur, který velkovévodovi Jindřichu I. Lucemburskému předal předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. Velkovévoda se rozhodl věnovat částku na sociální a humanitární projekty. „Česká spořitelna jako nejstarší banka v zemi, cítí povinnost podporovat aktivity, které posilují prosperitu české společnosti, její kulturu a vzdělanost. Je pro nás velkou ctí, že jako hrdý generální partner oslav 700. výročí narození Karla IV. můžeme takto symbolicky ocenit historický přínos Lucemburků pro naši zemi,”“ uvedl Tomáš Salomon.

Výběr osobnosti pro udělení mezinárodní Ceny Karla IV. provádí Správní rada Ceny Karla IV. složená ze zástupců Hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Výběr kandidáta stvrzují rektor Univerzity Karlovy a primátor hlavního města Prahy, kteří cenu slavnostně vyhlašují.

Bližší informace o Ceně Karla IV. jsou k dispozici zde.

Záznam ze slavnostního

Video si přehrajete zde:

https://youtu.be/s5F5KLEzI6s

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství