Univerzita Karlova podepsala dohody s významnými švýcarskými univerzitami

Dnes jsme společně s rektorem Université de Genève, prof. Yvesem Flückigerem, a rektorem Université de Lausanne, Prof. Dominique Arlettazem,  podepsali  aktualizované rámcové dohody o vzájemné spolupráci.
webIMG_2998webIMG_3006
Spolupráce mezi UK a švýcarskými univerzitami probíhala do akademického roku 2013/2014 převážně v rámci programu Erasmus (v ak. roce 2013/2014 měla UK smlouvy s dvanácti univerzitami).

Od roku 2014/2015 probíhá akademická a studentská mobilita se švýcarskými univerzitami v rámci projektu Swiss-European Mobility Programme, který vyhlásila švýcarská vláda a jež také všechny aktivity finančně podporuje.

S Université de Genève byla první rámcová meziuniverzitní dohoda podepsána již v roce 1994. Její platnost se od té doby vzhledem k trvalé aktivní spolupráci prodlužuje. Kromě studentské mobility lze zmínit také spolupráci v rámci programu Analytická chemie (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové) nebo v oblasti historických věd (Fakulta sociálních věd UK).

webIMG_3046webIMG_3055S Université de Lausanne byla rámcová meziuniverzitní dohoda uzavřena v roce 2010. V roce 2009 byla podepsána smlouva o dvojím vedení dizertační práce (cotutelle) pro studenta ETF.

V rámci projektu Horizont 2020 UK spolupracuje se švýcarskými univerzitami na osmnácti projektech.

Na Univerzitě Karlově pravidelně studují švýcarští studenti v řádném studiu. V akademickém roce 2014/2015 jich zde studovalo pět (tři v magisterském studijním programu na FSV, FF a LFPl a dva v doktorském studijním programu na FHS).WEBIMG_3020

Součástí Programu švýcarsko-české spolupráce je Švýcarský stipendijní fond SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland), jehož cílem je snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Je určen pro mladé vědce z nových členských států EU a platí pro období 2009 – 2016.

Zaúčtováno v Média, Věda a výzkum, Vysoké školství