Generální ředitelka UNESCO Irina Boková vystoupila na Univerzitě Karlově

V historických prostorách Univerzity Karlovy jsem měl tu čest se setkat s generální ředitelkou UNESCO paní Irinou Bokovou. Během setkání byly projednávány podmínky pro další užší spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a UNESCO.

Generální ředitelka UNESCO Irina Bokova se při své návštěvě Univerzity Karlovy zároveň setkala se studenty, rektory a členy ČK pro UNESCO a vystoupila zde s přednáškou na téma „Role vzdělávání při prevenci násilného extrémismu“.

UNESCO má v některých zemích partnerství s univerzitami. V ČR je to na úrovni vysokých škol pouze Masarykova univerzita, kde byla v roce 1994 zřízena Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na Filozofické fakultě. Při jednání s generální ředitelkou UNESCO proto Univerzita Karlova deklarovala zájem o navázání spolupráce v oblasti humanitních studií, především se společensko-vědními obory Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd.

V tomto smyslu představitelé UNESCO a UK jednali o přípravě podpisu dohody o budoucí spolupráci.

UNESCO

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) se sídlem v Paříži je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. V současné době má UNESCO 195 členských a 9 přidružených členských států.

Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 16. listopadu 1945. Ústava pak vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po její ratifikaci zakládajícími dvaceti státy. Jejím hlavním úkolem je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce mezi státy v oblasti výchovy, vědy a kultury, prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.

UNESCO věnuje největší pozornost výchově a vzdělávání. UNESCO je v rámci systému OSN jedinou organizací zabývající se základními a společenskými vědami, věnuje se též oblasti ochrany životního prostředí.

VOL_5491VOL_5510VOL_5567VOL_5577 VOL_5671 VOL_5879 VOL_5885 VOL_5929VOL_5958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Známé jsou aktivity v oblasti ochrany hmotného i nehmotného světového kulturního dědictví. Do působnosti UNESCO patří i v současné době prudce se rozvíjející oblast komunikací a informatiky. UNESCO iniciovalo za dobu své existence uzavření více než 30 mnohostranných úmluv v oblasti autorského práva, ochrany kulturních památek, uznávání vysokoškolských diplomů.

Záznam z návštěvy generální ředitelky UNESCO můžete shlédnout na YT UK
https://www.youtube.com/watch?v=DxdiAF90oiE

Zaúčtováno v Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství