Dvanáct významných osobností převzalo ocenění na vědecké radě UK

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. června bylo oceněno dvanáct osobností Univerzity Karlovy. Jsem moc rád, že jsme se tu dnes setkali u příležitosti ocenění dvanácti významných osobností UK, jejichž profesní život je úzce spojen s UK.

Medailisté ocenění na vědecké radě Univerzity Karlovy
  • Historická medaile UK:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. z LFHK za mimořádné zásluhy o rozvoj LFHK a UK.

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c. z FF za významné celoživotní dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. 

  • Zlatá medaile UK

prof. ThDr. Martin Prudký z ETF za významné dílo v oboru Starého zákona a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. z 1. LF za významné celoživotní dílo v oboru biologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. z FSV za mimořádné zásluhy o rozvoj UK.

  • Stříbrná medaile UK:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. z PF za významné celoživotní dílo v oboru občanského práva a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z FF za významné dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. z MFF za významné dílo v oboru algebry a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. RNDr. Petr Solich, CSc. z FFHK za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. z PF za významné celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. David Storch, Ph.D. z PřF za významné dílo v oboru ekologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. z 1. LF za významné dílo v oboru hematoonkologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Foto: Vladimír Šigut

Více na webu UK-aktuality:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10371&locale=cz

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví