Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations s.r.o. vyvinula diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčního onemocnění včetně Covid-19

Zástupci nově vznikající univerzitní společnosti GeneSpector Innovations s.r.o. představili novou diagnostickou metodu, která umožňuje z výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost akutně probíhajícího infekčního onemocnění. Byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci Covid-19. V rámci ověřování se ukázalo, že je metoda použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění.

Univerzita Karlova na spolupráci s GeneSpector Innovations s.r.o. ukazuje, že zcela zásadně plní svojí roli v základním výzkumu a zároveň zprostředkovává unikátní přenos základního výzkumu do praxe. Technologie je připravena v rámci komercializačního procesu pro uvedení na trh. Společnost GeneSpector Innovations s.r.o. je připravena na samostatnou výrobu v režimu Research-Use-Only. Avšak aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití a pokrytí potřeb medicínské diagnostiky, a tím se zvýšila efektivita současných léčebných přístupů, hledá GeneSpector Innovations s.r.o. silného partnera, který dokáže pomoci s výrobou a distribucí samotných diagnostických souprav a přenesení poznatků do běžné praxe.

Foto: Vladimír Šigut

Více na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13326&locale=cz

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví