Hlavní Iberoamerická cena pro studentku UK

Tradiční Iberoamerickou cenu, tentokrát za rok 2020, převzaly ve středu 2. června v Karolinu tři studentky vysokých škol. Hlavní cenu za španělsky psanou práci s názvem Gotán Juana Gelmana a poezie Jiřího Wolkera obdržela Jana Kepková z Univerzity Karlovy.

Gratuluji a děkuji za vynikající reprezentaci naší alma mater!

Ceny za první tři místa, jež udělují velvyslanectví španělsky a portugalsky hovořících zemí v České republice jsme předali s přítomnými velvyslanci a také náměstkem ministra školství Václavem Velčovským.Cílem zavedené soutěže je motivovat české studenty k většímu zájmu o Latinskou Ameriku, Španělsko a Portugalsko. O ceny letos usilovalo šestnáct studentů – mimo jiné ještě z Univerzita Palackého, Univerzity Hradec Králové nebo Vysoké školy ekonomické. Jejich práce hodnotila porota odborníků složená z vedoucích zahraničních misí iberoamerických zemí. K prvnímu místu udělila odměnu tisíc amerických dolarů, 700 a 500 pro další posty.

 

 

Na webu UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12756&locale=cz

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví