Vědecká rada ocenila šest významných osobností UK

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal ocenění šesti skvělým lékařům, významným osobnostem naší alma mater. 

Vědecká rada UK rozhodla udělit zlatou medaili UK paní prof. Terezii Fučíkové z 1. LF UK za významné celoživotní dílo v oboru alergologie a klinické imunologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK a panu prof. Aleši Žákovi z 1. LF UK za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. Stříbrnou medaili UK panu prof. Martinu Krbcovi ze 3. LF UK za významné celoživotní dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK, panu prof. Ivanu Landorovi z 1. LF UK  za významné celoživotní dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK a prof. Jozefu Rosinovi ze 3. LF UK  za významné celoživotní dílo v oboru lékařské biofyziky a lékařské informatiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.  Historickou medaili UK rozhodla vědecká rada udělit prof. Miloši Grimovi za jeho významné celoživotní dílo v oboru anatomie a dlouholeou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Všem oceněným děkuji za jejich vynikající pedagogickou i vědeckou práci a přeji vše dobré a hodně zdraví do dalších let.

Foto: Vladimír Šigut

https://bit.ly/2QYzuM7

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví