GeneSpector s.r.o. představuje kity pro diagnostiku COVID-19 a dalších virových onemocnění

Nová univerzitní dceřiná společnost čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy poskytuje komplexní, bezpečné, univerzální a rychlé řešení laboratorní diagnostiky k onemocnění COVID-19. V první řadě se jedná o unikátní odběrové soupravy obsahující odběrový roztok viRNAtrap, který viry okamžitě inaktivuje a zároveň uchovává vzorky stabilní pro samotnou diagnostiku. Tím poskytuje větší bezpečnost pro zdravotnický a laboratorní personál. Aktuální výzvou je uvedení kitu na trh pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B. To společnost plánuje v říjnu 2020, čímž pomůže převážně symptomatickým pacientům včasnou diagnostikou.

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP), dceřiná společnost Univerzity Karlovy (UK) založila spolu s dalšími třemi komerčními partnery univerzitní spin-off společnost GeneSpector s.r.o. představila novinářům na tiskové konferenci představuje komplexní laboratorní řešení.

GeneSpector se oproti dosavadním řešením zaměřuje na celý diagnostický postup. Řešení této společnosti tak mohou využívat laboratoře od těch nejmenších až po největší, a to jak na COVID-19, tak i na další virová onemocnění.

V rámci odběrových souprav hraje klíčovou roli transportní roztok viRNAtrap. „Při kontaktu odebraného vzorku, tj. stěru z nosohltanu či z ústní dutiny nebo slin, s odběrovým roztokem dojde k okamžité denaturaci virové částice. Odebraný vzorek se stává neinfekčním a je s ním možné dále manipulovat bez nebezpečí nákazy zdravotnického a laboratorního personálu” shrnul hlavní pozitivní vlastnosti  původce technologie prof. Stanislav Kmoch z 1. lékařské fakulty UK. Bezpečnost odběru a zpracování vzorku je tak inovativním řešením celého procesu.

Na unikátní odběrové soupravy navazuje izolační a detekční kit vyvinutý komerčními partnery v GeneSpector, přičemž izolace díky jednoduchému a elegantnímu přístupu trvá méně než 15 minut a je kompatibilní se všemi otevřenými přístroji na trhu. Tím je zajištěna okamžitá aplikovatelnost ve všech laboratořích v ČR i mimo ní, které mají real-time PCR cycler. GeneSpector tak přináší kompletní řešení od odběru vzorku až po výsledek. Objednávky je už nyní možné realizovat na stránkách: https://www.genespector.com/.

„Díky unikátnímu odběrovému médiu viRNAtrap poskytujeme bezpečí laboratornímu personálu a celý proces zvládneme za méně než 1,5 hodiny od příchodu vzorku po výsledek, v sérii po 94 vzorcích najednou. Tím zprůchodníme laboratoře, navýšíme kapacity laboratoří a to vše za cenu, kterou si může dovolit každá laboratoř v České republice,“ shrnuje hlavní výhody připravovaných kitů jednatel nové společnosti Michal Pohludka. Tato rychlá diagnostika bude na podzim doplněna o možnost testovat zároveň COVID-19/Chřipka A/Chřipka B.

„Celý projekt je ukázkou, jak přenášet myšlenky do praxe, a tím je monetizovat. Spojením s aktivními investory, kteří financují celý projekt a aktivně jej řídí, dává možnost vědcům UK se nadále věnovat svému výzkumu a nezatěžovat je komercionalizací,“ kvituje Otomar Sláma, ředitel CUIP, hlavní výhody spojení vědy a komerčních partnerů.

Technologie pocházející z výzkumného týmu prof. Kmocha se tak stala dalším z výzkumných úspěchů projektového řešení v rámci grantového programu GAMA Technologické agentury ČR (TA ČR). UK využila mimořádné březnové výzvy TA ČR, která umožnila stávajícím řešitelům rozšířit své výzkumné aktivity, které souvisejí s onemocněním COVID-19.

Foto: René Volfík

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16906.html

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví