Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR

Pět měsíců poté, co bylo mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR uzavřeno rámcové memorandum o spolupráci, jsme dnes s předsedkyní Akademie věd ČR prof. Evou Zažímalovou podepsali dohodu o doktorských studijních programech. Akademie věd tak dále prohlubuje kooperaci s univerzitní sférou, kterou vědeckým institucím ukládá novela vysokoškolského zákona.

Akademie věd ČR je bezesporu nejvýznamnější vědecká instituce v naší zemi, proto jsem rád, že se podařilo navázat na nedávné memorandum v podobě dnes podepsané smlouvy. Ta ještě více prohloubí a rozšíří vzájemnou spolupráci, ze které bezpochyby budou profitovat vědečtí odborníci obou institucí.

Ve smlouvě obě strany konstatují, že jejich společným cílem je zásadním způsobem přispívat ke zvyšování kvality a efektivity vědy, výzkumu, vývoje, inovací a dalších tvůrčích činností v České republice. Zavazují se vytvářet příznivé podmínky pro výuku a rozvoj studentů, pro efektivní práci učitelů a využívání finančních prostředků, studijních materiálů i technického vybavení.

„Univerzita Karlova je pro nás klíčovým a nepostradatelným partnerem, a to i vzhledem k jejím vědeckým aktivitám. Osobně velmi vítám větší možnost akademických ústavů podílet se na doktorských studijních programech i „příliv” mladých, talentovaných studentů na akademická pracoviště” uvedla předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

 

 

Foto: Vladimír Šigut

Záznam z podpisu dohody mezi UK a AV ČR:
https://www.youtube.com/watch?v=gPFThJMAsgw

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví