Setkání s rektorem Univerzity J.E.Purkyně

rektor UK Tomáš Zima a rektor UJEP Martin Balej

Dnes jsem navštívil na pozvání rektora Martina Baleje ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně. Jednalo se již o moji druhou návštěvu zdejší univerzity. Naše společné jednání se zaměřilo zejména na aktuální témata akademického prostoru, jakými jsou např. změny financování vysokých škol či změny metodiky hodnocení vědy a výzkumu. Samozřejmě byla diskutována otázka dalších možností spolupráce ústecké univerzity s Univerzitou Karlovou, především pak možnost založení lékařské fakulty v Ústí nad Labem. Doc. Balej mne informoval o aktuální expandující projektové činností na Univerzitě J. E. Purkyně a představil nejvýznamnější projekty připravované do výzvy RE:START i projekty plynule rozvíjející univerzitní kampus.

Rektor Univerzity J. E. Purkyně doc. Martin Balej uvítal  naše setkání a potěšilo mne, že máme společný zájem na pokračující spolupráci i v mém druhém volebním období funkce rektora Univerzity Karlovy  a předsedy České konference rektorů. Uvědomuji si v této souvislosti úlohu a potřebnost univerzit v regionech, které nejsou jen vzdělávacími centry, ale např. v ústeckém kraji sehrávající významnou úlohu kultivační i motivační.

Foto: archiv UJEP

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví