UK vzdala poctu památce válečných veteránů

Spolu se zástupci se zástupci Československé obce legionářské v čele s předsedou Pavlem Budínským jsme se poklonili padlým válečným veteránům světových válek. Stalo se tak opětovně u pamětní desky, kterou UK hrdinům světových válek odhalila v Karolinu v květnu 2020. Připomínáme si válečné veterány, kteří bojovali na všech frontách 2. světové války za svobodu naší republiky, připomínáme si válečné veterány z dob 1. světové války v letech 1914-1918. Připomínáme si československé legionáře, kteří vytvořili ve Francii, Rusku a Itálii vojenské jednotky pod vrchním vedením pozdějšího prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, ale také válečné veterány, účastníky zahraničních misí Armády České republiky po roce 1990. Univerzita Karlova by dnešní akcí chtěla všem československým válečným veteránům poděkovat, vyjádřit úctu a zároveň si připomenout také ty válečné hrdiny z řad Univerzity Karlovy, kteří ve světových válkách položili svoje životy. Každá válka vede k materiálním škodám. Ty jsou nesrovnatelné s tím, když společnost ztratí lidskou bytost s její tvořivostí a umem. Jsem rád, že jsme si mohli připomenout dnešní den a pokloL.

Je pro mne velkou ctí udělení pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské za dlouhodobou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské, kterou jsem převzal od předsedy ČOL Pavla Budínského.

Pamětní bronzová deska nese nápis Universitas Carolina a je na ní zpodobněna postava bohyně Niké se zlomenou palmovou ratolestí, což v řecké mytologii poukazuje na paradox vítězství – vítězství spojené s obětí. Pamětní deska na Univerzitě Karlově jako celek symbolizuje vzdělanost, jež se univerzita snaží rozvíjet a šířit a která má trvalou hodnotu. Autorem je akademický sochař Jakub Vlček.

Foto: Hynek Glos

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví