Čestná vědecká hodnost doctor honoris causa prof. László Lovászovi

Přední světový vědec László Lovász obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní vědecké úspěchy v oblasti teorie grafů a kombinatoriky, a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Profesor László Lovász je významným světovým matematikem a vůdčí osobností světové teorie grafů a kombinatoriky a jeho práce a vliv překračují rámec individuálních disciplín. Právě ve spojení matematického a informatického myšlení dosáhl mimořádných úspěchů v tak rozdílných oblastech jako je teorie čísel, pravděpodobnost či složitost algoritmů.

V  70. a 80. letech  László Lovász proslul vyřešením mnoha obtížných problémů, které byly dlouhou dobu otevřené a považovaly se za nepřístupné. Jeho řešení byla přitom většinou velmi elegantní a bylo zárodkem celých nových teorií.

Prof. Lovász má dlouholeté kontakty s Univerzitou Karlovou.  Přednesl zde první z řady slavných kolokvií (v roce 1986), byl spoluorganizátorem série konferencí „Zámeček“ a příslušných sborníků, které vyšly jako zvláštní čísla časopisu European J. Combinatorics.  V poslední době je řešitelem ERC  Synergy grantu DYNASNET spolu s L. A. Barabásim z  CEU Vienna a J. Nešetřilem z MFF UK.

László Lovász se narodil v roce 1948. Studoval na Univerzitě Loránd Eötvös v Budapešti. V letech 1964 – 1966 získal třikrát zlatou medaili na Mezinárodní Matematické olympiádě. Doktorský a magisterský titul mu byly uděleny současně s ukončením vysoké školy. Ve věku 27, resp. 30 let byl na univerzitě v Szegedu jmenován docentem a následně řádným profesorem matematiky. Od roku  1983 je profesorem informatiky na Univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti.

Foto: Luboš Wišniewski 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství