Zahájení nového akademického roku v Kampusu Hybernská

Akademický rok začal stylově a na tom nejpříhodnějším místě, v Kampusu Hybernská, kde se potkává věda s uměním, genius loci s inovacemi, akademici a studenti s veřejností.

Vrcholem programu prvního dne zimního semestru byla akce FuckUp Night.Zahájení se zúčastnili také předsedkyně Akademie věd ČR  Eva Zažímalová a Jan Chabr, radní hlavního města Prahy pro oblast majetku. 

Kampus Hybernská je společný projekt Univerzity Karlovy a hlavního města Prahy, jehož cílem je propojit zájmy obou těchto partnerů v oblasti rozvoje města a třetí role univerzity. Kampus se nyní skládá ze dvou subjektů – zapsaného ústavu Kampus Hybernská a univerzitního projektu Hyb4City, za který zodpovídá Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. 

Před slavnostním zahájením zimního semestru, si mohli návštěvníci projít všechna zákoutí komplexu budov a dvorků, které sice patří magistrátu, ale o jejich provoz se stará a aktivity v nich zajišťuje Univerzita Karlova.

Aktuálně zde probíhá několik výstav: například Posláni na sever o Češích, kteří byli během druhé světové války posláni na nucené práce do Norska. V Kampusu Hybernská se také vyučuje, často netradičními formami a novými přístupy, jimž se v originálním prostoru skvěle daří. 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví