České vysoké školy zahájily akademický rok

Rektoři vysokých škol České republiky zahájili akademický rok 2018/2019 na Univerzitě Palackého. S Robertem Plagou, ministrem školství, se téměř padesátka představitelů českých vysokoškolských institucí, rektorů veřejných, státních i soukromých vysokých škol, sešla k akademické slavnosti v aule filozofické fakulty.

Vedle ministra školství pozdravili shromáždění svými projevy předseda České konference rektorů Tomáš Zima, předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Stanislav Labík, předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk i rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

„Zahajujeme akademický rok 2018/2019 v době stého výročí vzniku Československa. Jsem rád, že volba místa konání tohoto slavnostního aktu padla při příležitosti tohoto výročí právě na olomouckou univerzitu,“ řekl Jaroslav Miller, rektor UP. Krátkou reflexi výročí pak propojil s aktuálními potřebami vysokého školství. Hovořil o univerzitách a jejích roli ve veřejném prostoru i nutné potřebě podpory humanitních a sociálních věd.  

Význam i úlohu vysokých škol pro společnost zdůraznil ve svém projevu i ministr školství Robert Plaga, když vyzdvihl podíl vysokých škol na veřejných debatách k celospolečenským otázkám.

„Jako poskytovatelé vysokoškolského vzdělání hrají v regionech důležitou roli při řešení místních problémů a otevírají cestu k celoživotnímu osobnímu rozvoji a uplatnění. Významně tak přispívají ke zvyšování kvality života v naší zemi,“ uvedl. Ve svém projevu zmínil i nárůst finančních prostředků určených na platy vysokoškolských pedagogů, dále podporu navýšení kapacit lékařských fakult v České republice i nový investiční program, ze kterého bude financována modernizace vysokých škol a rekonstrukce menz a kolejí.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví