110. výročí od úmrtí Josefa Hlávky

V letošním roce uplynulo rovných 110 let od úmrtí Josefa Hlávky, jednoho z největšího filantropů novodobé české historie.
Ve staroslavném Karolinu, u příležitosti tohoto významného výročí, které si společně připomínáme společně se 670. výročím založení Univerzity Karlovy a 100 lety samostatného Československa, se uskutečnilo slavnostní setkání ex-stipendistů Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší české nadace. 

 

Velmi mě těší, že Hlávkův ideový odkaz – zaměřený na podporu vynikajících studentů českých veřejných vysokých škol, na podporu samostatné vědecké činnosti v oblasti národního hospodářství v kontextu širších společenských souvislostí, na podporu tradičních národních hodnot a vlastenectví – je stále živý.

 

Děkuji představitelům Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za jejich záslužnou činnost a podporu mladých talentovaných studentů vysokých škol. Zároveň blahopřeji všem oceněným, kteří v letošním roce získali ceny. Přeji všem z nadace i z řad české akademické veřejnosti, aby i nadále beze zbytku naplňovali odkaz svých zakladatelů, nejméně tak, jako tomu bylo dosud.

 

 

Projev rektora UK na slavnostním shromáždění:

Projev Hlávka_3 10 2018

Foto: Martin Kovář, René Volfík

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví