Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou

abc_4723 Společně se Státním tajemníkem MZV ČR Petrem Gajduškem jsme podepsali dne 23. listopadu 2016 v Karolinu Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou. Na základě spolupráce formalizované podpisem memoranda bude možná výměna informací a zkušeností relevantních ke vzdělávání pracovníků i studentů Univerzity Karlovy a pracovníků MZV ČR.

Dle možností a kapacit ministerstva budou moci studenti Univerzity Karlovy zažádat o absolvování odborných stáží v pražském ústředí MZV ČR i na zastupitelských úřadech v zahraničí. Memorandum zahrnuje též oblast výzkumu a expertízy v oblastech společného zájmu a další formy spolupráce podle vzájemné dohody.abc_4728

Podpis memoranda pomůže studentům Univerzity Karlovy významně nahlédnout „pod pokličku“ diplomatických služeb a navíc rozšíří možnosti spolupráce akademických pracovníků a studentů se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami. Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery a v poslední době uzavřela řadu dohod o spolupráci se zahraničními univerzitami v Evropě, ve Spojených státech amerických, v Izraeli, Japonsku, Koreji či Číně. Univerzita má zájem na tom, aby její absolventi byli všestranně připraveni pro svoji další profesní dráhu na co nejvyšší úrovni.

abc_4725

Za koordinaci spolupráce bude na straně MZV ČR zodpovídat Diplomatická akademie. „Právě Diplomatická akademie je hlavní vstupní branou do diplomatických služeb České republiky. Každý rok hledáme kvalitní a dobře jazykově abc_4740vybavené uchazeče, se zájmem o politické dění, ekonomii či mezinárodní právo, schopné zvládat náročnou a odpovědnou práci v zahraničí. Při výběrovém řízení je ceněna zejména znalost mimoevropských jazyků, jako jsou čínština, korejština nebo farsí,“ komentoval novou užší formu spolupráce státní tajemník MZV Petr Gajdušek. Ocenil také, že studenti Univerzity Karlovy získají větší přehled o tom, jak práce diplomatů vypadá v praxi:  „Zahraniční služba vyžaduje od svých zaměstnanců plné nasazení, odhodlání a připravenost vykonávat službu na některém ze 117 zastupitelských úřadů po celém světě. Odměnou je zajímavá a rozmanitá práce kariérního diplomata.“

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství