Ptejte se mě

Zde je prostor pro vaše dotazy – pro vložení dotazu prosím použijte formulář ve spodní části stránky. Doporučuji dávat sem dotazy, které mohou pomoci i ostatním. Dotazy osobního rázu je lepší řešit přes e-mail.

 1. Vážený pane profesore,

  jsem rád, že studuji na 1.lf, jen mě trápí jedna skutečnost.

  Jedná se o to, že systém zkoušek (případně i zápočtů) mi nepřijde zcela transparentní. Různí studenti mají různé podmínky a až příliš velkou roli někdy hraje faktor štěstí/smůla.
  Nebylo by dobré se v tomto inspirovat předními světovými univerzitami, kde jsou zkoušky konány převážně písemnou formou?
  Prosím Vás, jaký na to máte názor? Jste si vědom toho, že v tomto má fakulta určité rezervy nebo toto tvrzení zcela odmítáte?

  Děkuji Vám.

  • Tomáš Zima

   Vážený pane kolego,
   děkuji Vám za Váš názor. Řada zkoušek se skládá ze dvou částí písemného testu a ústní části. Vetšina examinátorů má relativně shodné požadavky a jistě štěstí při vytažení “dobrých otázek” může hrát svoji roli. Ústbní zkoušení má vždy určité rezervy, a proto například přijímací řizení kromě jednoho oboru probíhá jen písemnou formou, aby nebyly žádné pochybnosti, kdo je “dobrý” či špatn7″ učitel či examinátor. Je si třeba uvědomit, že v medicíně je důelžitý osobní kontakt a komunikace mezi lékařem a pacientem, která může být trochu simulována při ústní zkoušce otázky a odpovědi. Myslím si, že dnes hodně kontaktů se děje v písemné formě a ústní vyjadování je méně částé, ale pacienta budete muset vyzpovídat a ptát se jej.

   S pozdravem Tomáš Zima

 2. Vážený pane profesore,
  chci se zeptat, zda je možné se nějakým způsobem zapojit do výzkum už ve 2. ročníku VL, popř. kdy je to možné?
  Děkuji

  • Tomáš Zima

   Vážený kolego,
   samozřejmě je možné se zapojit do výzkumu respektivě začít si osvojovat laboratorní návyky již ve 2. ročníku. Pokud Vás něco zajímá konkrétního zavolejte mi a můžeme si popovídat o vašich představách a našich možnostech.
   s pozdravem Tomáš Zima

 3. Dobrý den, chtěl bych se Vás jako biochemika zeptat, na jaké funkci je založen lék, který byl nasazován u jedinců s otravou methanolem – Fomezipol.
  Předem děkuji za odpověd

  • Tomáš Zima

   Vážený pane,
   Fomepizol je specifický inhibitor alkoholdehydogenázy, která přeměňuje také metanol na formaldehyd a kyselinu mravenčí, které jsou velmi toxické látky a poškozují organismus – oční nerv, metabolická acidóza. Při zablokování enzymu je metanol vyloučen z organismu.
   S pozdravem Tomáš Zima

 4. Michaela

  Dobrý den. Vážený pane děkane, nechci Vás obtěžovat s tímto dotazem, ale bohužel se mi nepodařilo nikde na internetu najít nějaké plnohodnotné informace nebo kontakty ohledně přerušení studia, jaké musejí být splněné studijní povinnosti či závažnost důvodů? Případně můžete mne přesměrovat na nějaký zdroj? Předem děkuji za odpověď.

  • Tomáš Zima

   Vážená kolegyně,
   podejte žádost o přerušení studia na standardním formuláři na studjní oddělení s důvody proč přerušujete studium. Každá žádost je posuzována individuálně.
   S pozdravem Tomáš Zima

 5. Vážený pán dekan,na úvod sa musím veľmi ospravedlniť, lebo môj dotaz bude veľmi obsiahly. Dúfam len, že ho dokážem zrozumiteľne sformulovať.
  Môj syn tento rok robil prijímacie pohovory do programu Zubné lekárstvo a umiestnil sa v poradí podľa počtu získaných bodov /v teste ich získal/263/ na 62 mieste.Podmienky pre prijatie na štúdium tohto oboru sú rozdelené na dve časti – podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky a podmienky pre prijatie po vykonaní prijímacej skúšky.
  Je tam uvedené, že: Děkan fakulty přijme bez přijímací zkoušky 300 uchazečů do programu Všeobecné lékařství a 30 uchazečů do programu Zubní lékařství, kteří splní následující podmínky:

  1. Uchazeč musí ve školním roce 2011/2012 úspěšně ukončit střední vzdělání, přičemž jedním z předmětů maturitní zkoušky musí být český jazyk.

  2. Výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu není vyšší než 1,20 (nezapočítává se maturitní vysvědčení).

  3. Uchazeč absolvoval výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden rok v průběhu posledních dvou let studia a nebyl klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).

  4. Prospěch na střední škole uvedený na přihlášce ke studiu bude potvrzen střední školou. Současně uchazeč zašle spolu s přihláškou ověřené kopie vysvědčení (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4.ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analog. za poslední čtyři roky studia).
  Vysvědčení může potvrdit střední škola. “Pololetni” vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno “výpisem známek”. (Pokud škola nevydává vysvědčení).

  5. Uchazeč doloží maturitní vysvědčení nejpozději do 14. 9.2012.

  Podle kritéria uvedeného v bodě 2 bude vytvořeno pořadí uchazečů o studium. Do výše uvedeného počtu budou uchazeči přijati a pozváni k zápisu do studia.
  Uchazeči, kteří splňují podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, musí k přihlášce přikládat vlastními slovy stylizovanou písemnou žádost o přijetí.

  Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímací zkoušce

  Táto časť sa týka vlastne študentov, ktorý nepíšu prijímacie testy, ak tomu dobre rozumiem. Tí sú prijatí bez prijímacích pohovorov.
  Následne sa píše o tých, ktorí budú konať prijímacie pohovory a to:
  Přijímací zkoušky do programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

  Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu dne 18. června 2012. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Otázky pro přijímací zkoušky vycházejí z modelových zadání. Pro přípravu k přijímacím zkouškám fakulta vydává skripta, která je možné zakoupit v pokladně děkanátu fakulty. Znění otázek při písemných testech nebude naprosto totožné s publikovanou verzí. Z fyziky a chemie budou uvedeny i početní příklady toho typu, který je uveden ve středoškolských osnovách pro gymnázia. U některých otázek může existovat více než jedna správná odpověď a hodnotí se pouze úplně zodpovězené otázky. Zájemcům o studium programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se doporučuje, aby měli alespoň elementární znalosti latiny.

  Zkušební testy jsou vyhodnocovány počítačem anonymně a výsledky všech testů se sčítají. Z výsledků testů jednotlivých uchazečů je stanoveno pořadí.

  Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2012/2013:

  · úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou

  · zaslání přihlášky do 29. února 2012

  · doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (platí pro uchazeče, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

  · ke studiu do programu Všeobecné lékařství budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí v pořadí na 1. až 800. místě, a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 800. místě.

  · ke studiu do programu Zubní lékařství budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí v pořadí na 1. až 100. místě, a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 100. místě.

  Toto pre viacerých z nás znamená, že všetci, ktorí písali testy /nie tí, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok/ sú usporiadaní od čísla 1 po číslo xy, podľa toho, koľko ich konalo prijímačky v prvom kole a podľa toho by mali byť aj prijatí, resp. neprijatí.
  Keďže môj syn je v poradí po vykonaní prijímacej skúšky na 62 mieste a na internete je oznam že: Bohužel nejste prijat, neviem sa celkom dobre zorientovať.Chápem to dobre, ak si myslím, že nateraz, t.j. po prvom kole si nechávate rezervu pre tých uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili prijímačok a prídu dodatočne na náhradný termín?
  Potom sa mi nedarí pochopiť, prečo ste pred všetkých, ktorí robili prijímačky predsunuli 50 tých, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok? Nikde v podmienkach som
  sa nedočítala, že prijatí bez prijímacích skúšok budú mať bonifikáciu 300 bodov a preto budú v poradí pred všetkými, ktorí sa
  po vykonaní testov umiestnia až za nimi.
  Toto je vlastne dosť veľká neistota pre tých, ktorí vykonali prijímacie skúšky v prvom kole, podľa počtu bodov sú v poradí do 100 /vrátane všetkých, ktorí majú rovnaký počet bodov/ a vlastne nie sú prijatí /podľa tabuľky na internete/. Viem, že tá je len informatívna a nie konečná, ale je to pre tých študentov dosť veľká neistota čakať do 12. 7. na druhé kolo, aby vedeli, koľko z nich sa ich tam ešte vojde.Tento rok boli študenti skutočne veľmi dobrí. Takže ak je môj úsudok, bez špekulácií dobrý, nasledovať by mal náhradný termín 12. 7. z ktorého sa vyberú tí, ktorí splnili podmienky umiestnenia od 1. do 100. v poradí v akom vykonali skúšku. Zatiaľ je cez prijímacie skúšky prijatých 38 študentov, ktorí vykonali skúšku v poradí od 1. po 38. Mám to chápať tak, že ich ešte zapíšete 62 ale až po druhom kole? Nechcem špekulovať, len tomu nerozumiem. Ešte raz sa ospravedlňujem za tak obsiahly dotaz. Ďakujem za odpoveď
  Katarína Maršálková

  • Tomáš Zima

   Vážená paní Maršálková,

   celkový počet studentů přijatých na zubní lékařství je 100. Je též vypsán náhradní termín přijímacího řízení, na které musí být rezervován počet míst pro studenty, kteří dosáhnout stejných výsledků jako při řádném přijímacím řízení. V rozhodnutí o přijetí či nepřijetí studenta je pospán způsob jak se proti případnému rozhodnutí odvolat. S pozdravem Tomáš Zima

 6. Vazeny pane dekane,
  chtel bych se Vas zeptat, jestli bude Nadacni fond Scientia tenhle rok udelovat ceny pro nejlepsi absolventy, tak jak to bylo zvykem v minulych letech. Jestli ano, kdy budou zverejneny podrobnosti?
  Dekuji za odpoved.

  • Tomáš Zima

   Vážený kolego, soutěž bude vyhlášena v průběhu několika dní a podmínky budou shodné jako v minulých letech. S pozdravem Tomáš Zima

 7. Vážený pane děkane,
  chtěla bych se Vás zeptat,pokud bych se dostala na do bakalářského dálkového studia,jak je to řešené s praxí,jestli musí nutně být pouze v nemocnici? Nemohla by být třeba v poradenství zdravé výživy nebo něco takového? A ještě by mě zajímalo,pokud by dívka otěhotněla,jestli se to bere za velký problém?
  Předem moc děkuji za odpověď.
  S pozdravem pěkného dne,
  Petra

  • Tomáš Zima

   Vážená kolegyně,
   pro praxi je důležité zda splní požadavky na obsah a zvládnutí dovedností a znalostí, které student při praxi má získat. Až daná skutečnost nastane obratte se na své učitele. V případě těhostenství studentky se postupuje vždy individuálně a hledá se řešení, které uspokují obě strany např. individuální studijní plán, přerušení studia apod.
   S pozdravem tomáš Zima

 8. Zuzana Janeková

  Dobrý den pane děkane, dočetla jsem se, že bude letos ke studiu přijímáno 800 uchazečů. Podle mých starších přátel je v prvním ročníku 20 studijních skupin. Chystají se nějaké změny, nebo to znamená, že bude na jeden kruh připadat kolem 40 studentů? Je vůbec možné vyučovat v takovém rozsahu výuku, aniž by se to odrazilo na kvalitě (hlavně na praktických cvičeních) a prestiži fakulty? Např. na fyziologii ve druhém ročníku je prý kapacita studentů max. 12 na jednu skupinu, čili to znamená nejvíce 24 lidí na kruh. Je tedy plánována po prvním ročníku taková redukce studentů? Ostatní lékařské fakulty provádějí výuku při menším počtu studentů a myslím si, že zrovna u lékařských oborů je individuálnější přístup celkem důležitý. Jak to tedy bude?

  Děkuji mokrát
  Zuzana Janeková

  • Tomáš Zima

   Vážená kolegyně,

   neobávejte se situace – budou stejně velké studijní skupiny s dostatkem prostoru pro kvalitní výuku. Existuje početní rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty.

   S pozdravem Tomáš Zima

 9. Dobrý den, pane děkane,
  chtěla bych se zeptat ohledně dálkového studia oboru Všeobecná sestra, jestli je povinná 3-letá praxe k přijetí? Mám vystudovanou střední zdravotnickou školu jako Zdravotnický asistent, pracovala jsem 10 měsíců na JIP, 4 měsíce v Domácí péči a od března nastupuji do Fakultní nemocnice na oddělení Gerontologické a metabolické. Zajímá mě, pokud bych úspěšně složila přijímací zkoušky, tak jestli budu normálně přijata k dálkovému studi? Četla jsem k tomu všechno na stránkách fakulty, ale moc jsem z toho nechápala, co je prioritou, tak se radši ptám.
  Předem moc děkuji za odpověď.

  • Tomáš Zima

   Vazena slecno,

   Vas dotaz neni prave jednoduchy, protoze podmninky jsou nastaveny predevsim smerem k vseobecnym sestram, kde samozrejme plati zverejnena pravidla, tedy:

   Uchazeči o kombinovanou formu studia oboru všeobecná sestra, kteří prokáží způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a minimálně 3 roky praxe v oboru při pracovním úvazku 1,0 ve zdravotnickém zařízení do data podání přihlášky, získají bonifikaci 100 bodů; studenti, kteří prokáží praxi v oboru po kratší dobu, nejméně však po 9 měsíců, získají poměrnou část bodů (podle tabulky 1). V případě úvazku nižšího než 1,0 se požadovaná doba praxe pro bodové zvýhodnění přiměřeně prodlužuje (viz tabulka 2). Za relevantní obor se považuje výkon povolání všeobecné sestry v jakémkoli zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb nebo výuka praxe v rámci výuky všeobecných sester nebo zdravotnických asistentů.

   Tabulka 1
   9 měs. = 25 bodů
   18 měs. = 50 bodů
   25 měs. = 75 bodů
   36 měs. = 100 bodů

   Tabulka 2
   0,25 = požadovaná doba měsíců x 4
   0,5 = požadovaná doba měsíců x 2
   0,75 = požadovaná doba měsíců x 1,25

   Ve veci Vaseho dotazu jsem proto situaci konzultoval s prednostkou Ustavu teorie a praxe osetrovatelstvi pani magistrou Markovou a v tomto smyslu odpovidam:

   a) diky hora zminene citaci, existuje moznost, ze mate sanci ziskat bonifikaci za ty praxe co mate, to individualne posoudi komise na zaklade toho, co ji predlozite za podklady a je nutne to pak na miste vysvwtlit a doplnit ustne co presne a jak a kde jste delala, nicmene shora uvedena pravidla umoznuji, abyste bonifikaci ziskala,

   b) pokud úspěšně složíte přijímací zkoušky, mate pomerne slusnou sanci se ziskanou bonifikaci se umustnit tak, abyste mohla byt prijata: ke studiu budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí v pořadí na 1. až 50. místě pro kombinovanou formu studia, a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 50. místě, další podmínkou k přijetí je úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou (to studentka má splněno),

   c) prioritou je získání počtu bodů za přijímací zkoušky v pořadí 1. až 50. místo pro kombinovanou formu studia oboru všeobecná sestra (do toho se počítá i ta bonifikace za praxi)

   Jinymi slovy nyni mate vec ve svych rukou – zalezi jak dobre napisete test a nasledne je nutzne dolozit vse, co pisete ve svem dopise a diky tomu,
   je pomerne slusna pravdepodobnost, ze byste mohla byt do tohoto programu na nasi fakulte prijata

   S pozdravem
   prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 10. Tomáš Pavelka

  Orthomoly
  Dobrý den vážený pane profesore,
  v souvislosti s tímto článkem:
  http://www.novinky.cz/zena/zdravi/258279-vedci-dokazuji-ze-i-potraviny-mohou-lecit.html
  kde se nachází i Vaše citace, bych se chtěl zeptat, jestli jsou u nás na trhu, případně na zahraničním trhu orthomoly pro osoby trpící chronickou únavou či syndromem vyhoření. Jestliže ano, kde jsou k sehnání. Případně co byste takovým lidem radil z hlediska mikronutrientů? Většina těchto lidí končí v rukou psychiatrů a tento přístup se mi nezamlouvá. Moc si budu cenit Vaší odpovědi, děkuji za čas, který mi věnujete a jsem s pozdravem!

  • Tomáš Zima

   Vážený pane Pavelko,
   Pro správné fungování lidského těla je základem správná životospráva, pohyb, ale také čas na dolenou a relaxaci. Ohledně mikronutrientů, jsou nezbytné pro lidský organismus a při unavovém syndromu je vhodné je doplnit. Z orthomolekulárních přípravků jsou k dispozici Orthomol Imun nebo komplexnější Orthomol Vital m.
   Uvedené přípravky se dováží do ČR ale nejsou dostupné běžně ve všech lékárnách, nicméně jsou dostupné u velkodistributorů (Phoenix, Pharmos). Každá lékárna je tedy může kdykoliv objednat. Nebo je můžete objednat přes e-shop http://eshop-ibi.cz/inshop/

   S pozdravem Tomáš Zima

Napsat komentář

*