Zdravice vedení Univerzity Karlovy k 673. výročí založení univerzity

Univerzita Karlova 7. dubna oslavuje 673 let od svého založení. Před 673 lety, v roce 1348,  založil Karel IV. vysoké učení v Praze. Uplanulý rok byl rokem velmi atypickým. Rokem, kdy v naší zemi i na celé planetě probíhá pandemie infekce covid-19. Univerzita Karlova nestála stranou a zapojila se do celé řady aktivit. Studenti lékařských fakult, farmaceutické, pedagogické a celé řady dalších se zapojili do pomoci společnosti v nemocnicích, v sociálních zařízeních, při výuce, podobně i řada zaměstnanců pomáhá v této nelehké době. Za to bych jim všem chtěl poděkovat. Uplynulý rok i následující týdny a měsíce můžeme označit za období online výuky, distančního vzdělávání, které před nás postavilo řadu výzev. Děkuji všem, že s touto novou formou výuky jsme se ve většině případů dobře vypořádali. Věřím, že očkování nejen pro zaměstnance univerzity přispěje k tomu, že se co nejdříve navrátíme do běžných dní, na které jsme byli zvyklí. Přeji vám hodně zdraví elánu a optimismu do dalších let.

Při  příležitosti 673 let od založení  Univerzity Karlovy v roce 1348 zveřejňujeme zdravici od rektora Tomáše Zimy společně s prorektorkami a prorektory UK.

Zveřejněno na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=yhqwsMwOdgI&t=10s

Zaúčtováno v Média, Vysoké školství, Zdravotnictví