Přehled laureátek a laureátů cen Univerzity Karlovy a výzkumné podpory Donatio za rok 2020

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti, který každoročně připadá na 7. dubna a je spojen s výročím založení Univerzity Karlovy, si dovoluje UK informovat a zveřejnit přehled cen, ocenění a výzkumných podpor, o kterých bylo rozhodnuto v minulých týdnech.

Laureátům Ceny rektora, Mimořádné ceny rektora, Bolzanovy ceny, Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae budou jednotlivá ocenění a podpora slavnostně předány v průběhu letošního roku, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

O termínu slavnostního předání budeme včas informovat.

Srdečně gratulujeme!

Cena rektora UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta

Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta

 

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Mgr. Marie – Anna Hamanová, Filozofická fakulta

Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd

 

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta

Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta

 

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta

 

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta

Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta

 

Mimořádná cena rektora UK:

Bc. Barbora Deutschová, Evangelická teologická fakulta

Dávid Kulišiak, 1. lékařská fakulta

Ondřej Blecha, 2. lékařská fakulta

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3. lékařská fakulta

 

Bolzanova cena:

Kategorie přírodovědná

RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“

Kategorie biomedicínská

Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů

Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“

 

Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK:

autorský tým projektu Nezapomeneme

členové týmu Charles University Innovations Prague, s.r.o. (Mgr. O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková).

 

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin:

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);

doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;

Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.

 

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae:

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA z 1. Lékařské fakulty

prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Fakulty humanitních studií

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví