Zástupci Univerzity Karlovy získali další ocenění

Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací převzali v minulých dnech představitelé Univerzity Karlovy. Ze čtyř laureátů navržených Univerzitou Karlovou v Praze, jejichž zásluhy o rozvoj vědních oborů jsem prezentoval při předávání cen, získal prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., cenu za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii, zejména v oboru staré, střední a rané moderní angličtině a literatuře staroanglického (700–1100) a středoanglického období (1100–1500). Z oceněných byl jediným zástupcem společenských věd. Druhou oceněnou vědkyní, která byla naší Univerzitou Karlovou navržena, byla doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., která získala cenu za mimořádné výsledky výzkumu i klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby, které mají zásadní význam v prevenci a léčbě aterotrombózou podmíněných kardiovaskulárních nemocí, které jsou v ČR i ostatních vyspělých zemích nejčastější příčinou smrti.

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů byla dále udělena Bc. Evě Martínkové z Přírodovědecké fakulty UK, Bc. Janě Smažíkové ze 3. lékařské fakulty UK, Juliu Lukešovi ze 3. lékařské fakulty UK a Ing. Lucii Augustovičové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2015 se stala RNDr. Alice Valkárová, DrSc., která pracuje na Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2014 je místopředsedkyní České fyzikální společnosti. V letech 2006–2014 pracovala jako předsedkyně České fyzikální společnosti a členka předsednictva výboru Jednoty českých matematiků a fyziků.
Všem oceněným jsem poděkoval osobně za jejich vynikající práci a prezentaci Univerzity Karlovy doma i v zahraničí.

Více informací se dozvíte v následujícím článku na webovém portálu UK.

Zaúčtováno v Vysoké školství