Usnesení 135. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 135. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 21. 4. 2016

 Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 135. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR projednala návrhy budoucích členů Rady Národního akreditačního úřadu a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu a vyjádřila s nimi souhlas.
  2. ČKR rozsáhle diskutovala mechanizmus tvorby a dělení rozpočtu vysokých škol pro další roky a považuje za nezbytné jeho navýšení tak, aby bylo možno dosáhnout alespoň desetiprocentního nárůstu mezd podobně jako v regionálním školství. Bere na vědomí úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení rozpočtu resortu v oblasti sportu i základního a regionálního školství pro rok 2017 a požaduje, aby v souladu s prohlášením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové byl podíl rozpočtu kapitoly vysokých škol navýšen na 18 % z celkového rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tedy na úroveň, na které se již v nedávném období pohyboval.
  3. ČKR projednala věcný záměr budoucího zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací bez zásadních námitek.
  4. ČKR plně podporuje nárůst celkových prostředků na vědu, výzkum a inovace, prezentovaný místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem.
  5. ČKR žádá, aby budoucí systém hodnocení vědeckých výsledků byl dostatečně projednán s reprezentacemi vysokých škol. Současně považuje za nezbytné, aby byl systém jednoduchý, transparentní, ekonomicky nenáročný a stabilní.

V Brně dne 21. dubna 2016

Za Českou konferenci rektorů
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Média, Vysoké školství