Univerzita Karlova uctila 17. listopad

Chtěl bych poděkovat všem organizátorům a účastníkům oslav listopadových událostí let 1939 a 1989, které dne 17. listopadu 2014 probíhaly na UK a v Praze. První akce se uskutečnily již v dopoledních hodinách před budovou Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici, u pamětní desky Jana Opletala v Žitné ulici a v Ruzyni při kladení věnců. V odpoledních hodinách prezidenti pěti států Miloš Zeman, Bronisław Komorowski, János Áder, Joachim Gauck a Andrej Kiska navštívili Univerzitu Karlovu a  podepsali se do univerzitní pamětní knihy. Měl jsem tu čest předat nejvyšším představitelům pěti států pamětní listy UK k připomenutí 75. a 25. výročí událostí spojených se 17. listopadem roku 1939 a 1989.

Po prohlídce historické budovy UK jsme společně s prezidenty visegrádské čtyřky a prezidentem Německa v Křížové chodbě Karolina slavnostně zahájili výstavu Listopady/Novembers. V odpoledních hodinách se konalo vzpomínkové shromáždění na Albertově. Potěšila mne bezprostřední reakce našich studentů na průběh tohoto shromáždění. Následně se na Právnické fakultě UK uskutečnila diskuze prezidentů se studenty. Oslavy byly na UK dne 17. listopadu 2014 zakončeny koncertem Sboru a orchestru Univerzity Karlovy v Praze ve staroslavné aule Karolina.

Více informací o oslavách 17. listopadu na UK si můžete přečíst na webových stránkách Univerzity Karlovy. Také si zde můžete přečíst můj proslov u Hlávkovy kolejeproslov před zahájením slavnostního koncertu v Karolinu.

Další informace se dozvíte také na následujících serverech:

Článek vyšel také v papírové podobě v deníku Právo.

Prohlášení studentů ke shromáždění na Albertově:

Prohlášení rektora Univerzity Karlovy:

 Oslava 17. listopadu před Hlávkovou kolejí a v Žitné ulici

Slavnostní zahájení výstavy Listopady/Novembers

Diskuze prezidentů se studenty na Právnické fakultě UK

Slavnostní koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy v Praze ve staroslavné aule Karolina

Zaúčtováno v Vysoké školství