Univerzita Karlova představila podobu nových výzkumných center na Albertově

ABC_1109Univerzita Karlova dnes představila prostřednictvím médií široké veřejnosti vítězný návrh mimořádné architektonické soutěže vědecko-výzkumného centra BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM, o který dlouhodobě usilovala. (kampusalbertov.cuni.cz). V náročné soutěži o návrh získalo 1. cenu studio ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI, 2. cenu získalo studio Atelier M1 architekti. Třetí cenu se porota rozhodla neudělit.

U vítězného návrhu porota vyzdvihuje urbanistický přístup, charakter vstupních partií, otevřená atria a celkovou propracovanost.

ABC_0953

 

Zároveň uvádí, že „vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit dle představ investora.“ Sami autoři ve svém projektu zdůrazňují kontextuální přístup, význam tradice a identity a konstatují, že „v případě Albertova není úkolem architekta pouze dostavba dvou objektů, ale i využití potenciálu této realizace k oživení celého areálu jako místa setkávání lidí a myšlenek.”

 

ABC_0849ABC_0857ABC_0869

 

 

 

 

Měl jsem možnost být předsedou  poroty soutěže o podobu centra a spolupracoval jsem s předními vynikajícími architekty, odborníky a svými kolegyněmi a kolegy z univerzity. Vítězný návrh je výsledkem dlouhé diskuze a konsensu celé poroty. Jsem přesvědčen, že oživí tuto jedinečnou lokalitu Prahy 2 na Albertově. Porota dbala na to, aby podoba nového vědeckého centra vhodně doplňovala historický ráz této části Prahy 2, aby byl zachován její genius loci a vytvořen jedinečný prostor pro budoucí práci a setkávání vědců a studentů. Doufám, že tak, jak budou spokojeni oni se svými novými pracovišti, laboratořemi a posluchárnami, budou s novou podobou Albertova spokojeni i obyvatelé Prahy. Těším se na pokračování spolupráce na přípravě a výstavbě centra. Spolupráce se členy poroty byla přes svoji náročnost zajímavá a pro mne velmi obohacující.

 

ABC_0948ABC_0953ABC_0959

ABC_1074ABC_1068ABC_1038

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli.

Všechny informace, včetně podkladů k soutěži jsou k dispozici na webu http://kampusalbertov.cuni.cz/

Vizualizaci vítězných návrhů lze shlédnout na
http://www.uschovna.cz/zasilka/KD9F4HTNZXNTR2EK-23F

Záznam z tiskové konference a vyhlášení vítěze soutěže lze shlédnout
http://www.ceskatelevize.cz/ct24#live
stopáž – 12.00-20.50

Informace o projektu Kampus Albertov Události  ČT1 1.8.2016

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100801?x=56&y=13&index%5B%5D=486198

Informace zveřejněna na webovém portálu ČT 24
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1863716-univerzita-karlova-vybrala-dva-nejlepsi-projekty-kampusu-v-albertove#articlewithopenedgallery

Informace byla zveřejněna na Radio Wave

http://www.rozhlas.cz/radiowave/universum/_zprava/universum-kampus-albertov-bude-elitni-prostor-nesvazany-konformitou–1652346

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Média, Věda a výzkum, Vysoké školství