Univerzita Karlova byla úspěšná na evropském veletrhu Gaudeamus 2014

Univerzita Karlova se představila v Brně ve dnech 4. – 7.11.2014 na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014 atraktivní prezentací. S nabídkou seznámili zájemce o studium sami studenti. Univerzita Karlova připravila doprovodný program Věda pro život. V rámci tohoto programu se představila Lékařská fakulta UK v Plzni, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 1. LF, 3. LF, Filozofická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Přírodovědecká fakulta či Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Návštěvníci mohli zhlédnout nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikaci v praxi či přírodní jevy a mnohé další. Všechny zajímavosti si mohli sami vyzkoušet. FTVS uspořádala soutěž o nejsilnější ženu a muže, přírodovědci představili svět pod mikroskopem, MFF UK vzdálené a simulované laboratoře, lékařské fakulty seznámily s fyzioterapií a ergoterapií, urgentní medicínou či nemocnicí pro medvídky.  MFF UK se prezentovala v druhém z doprovodných programů nazvaném Pojďme si hrát s technikou. Letošním tématem byli autonomní roboti, umělá inteligence v počítačových hrách, supravodivost a termovize.

V průběhu veletrhu proběhl šestý ročník soutěže o nejlepší expozici. Cílem soutěže bylo získat informace jak návštěvníci hodnotí expozice vystavovatelů a zda jim vyhovuje způsob předávání informací o budoucím studiu. Přihlášených 18 expozic hodnotila komise, složená ze studentů středních škol, pod vedením nezávislého pedagoga. Univerzita Karlova se umístila s velmi těsným bodovým ohodnocením na 4. místě.
Pro další rok se těším, že naše alma mater bude ještě úspěšnější. Děkuji všem organizátorům akce z UK za jejich práci a úspěšnou reprezentaci UK.

Více informací můžete získat ze záznamu vysílání České televize, Studio 24.

 

Zaúčtováno v Vysoké školství