UK má nové programy na podporu mladých vědců a největších hvězd

Na tiskové konferenci dne 10. února 2016 představili rektor UK profesor Tomáš Zima a prorektor pro vědeckou práci docent Jan Konvalika  vědecké výsledky Univerzity Karlovy  za uplynulé období a plán rozvoje vědecké práce na UK do roku 2020. Ten ABC_8372zahrnuje podporu vědecké práce studentů, unikátní podporu pro zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří, program pro univerzitní centra excelence i výjimečnou podporu pro mimořádné vědecké osobnosti UK. Komplexní program rozvoje vědecké práce na UK nemá na jiných vědeckých institucích v ČR obdobu. Vedení UK si od něj slibuje, že posílí vedoucí postavení nejstarší české univerzity ve vědeckém výzkumu.
Hostem tiskové konference byl místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum vývoj a inovace Pavel Bělobrádek.

Univerzita Karlova je spolu s Akademií věd ČR dlouhodobě nejvýkonnější vedoucí vědeckou institucí v ČR. Z vědeckých úspěchů loňského roku lze jmenovat kromě tří nově získaných grantů ERC též úspěšnost projektů v GA ČR (104), která s 30 % překonala průměrnou národní úspěšnost, zisk 23 projektů Horizont 2020 a řadu dalších prestižních grantů. V každoročním hodnocení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovaci (RVVI), kde se vědecká výkonnost jednotlivých pracovišť posuzuje podle scientometrických ukazatelů, se posledních pět let mezi 10 nejvýkonnějšími institucemi v ČR pravidelně umisťují hned čtyři fakulty UK; Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká fakulta UK jsou přitom dlouhodobě nejvýkonnějšími vědeckými institucemi podle tohoto hodnocení v ČR.

Na základě hodnocení RVVI získává UK každoročně na rozvoj své vědecké práce přibližně 1,4 miliardy korun. Dalších asi 300 mil Kč získává od MŠMT na rozvoj vědecké a tvůrčí práce studentů. Vedení UK se rozhodlo jejich pomocí financovat několik ambiciózních programů, které by měly pomoci udržet UK ve velké konkurenci na evropské a světové úrovni.
Některé úspěšné programy byly s malými modifikacemi převzaty z minulého období. Většina institucionálních prostředků na podporu vědy na UK bude rozdělována prostřednictvím programu Progres (v návaznosti na program PRVOUK), který podporuje spolupráci uvnitř oborů napříč jednotlivými fakultami a moderní multidisciplinární spolupráci. Jako příklad lze uvést program „Ochrana životního prostředí“, jenž zahrnuje přední ekology, botaniky, biology, ale také zeměpisce i právníky z několika fakult UK. Studentskou vědeckou a odbornou činnost na UK financuje už od roku 1992 Grantová agentura UK. Studenti pod vedením svých pedagogů píší vlastní vědecké projekty, se kterými se uchází o vlastní, nezávislé financování svých nápadů.
Univerzita bude pokračovat rovněž v programu Univerzitních center excelence (UNCE), který dává na základě přísného odborného hodnocení mimořádné podmínky pro špičkovou práci vybraným 27 větším týmům vědeckých pracovníků UK, sahajícím od pokročilé organické syntézy přes optoelektroniku až po studia biblistiky a středověkého umění. Tento program podporuje například výzkum prof. Jany Roithové z Přírodovědecké fakulty v oblasti hmotnostní spektrometrie, který byl oceněn již dvěma prestižními granty ERC.
Zcela novou iniciativou je program Primus, který si klade za cíl podporovat příchod nových vědeckých pracovníků na fakulty a ústavy UK. Pečlivě vybraní mladí pracovníci ze zahraničí nebo se zkušeností ze špičkových zahraničních univerzit dostanou příležitost na 3-5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Prostředky na financování tohoto programu budou společně poskytovat fakulty a UK. Od tohoto programu si UK slibuje růst dynamiky vědecké práce, příchod nových talentů a dlouhodobě i vyšší úspěšnost při soutěžích o prestižní granty typu ERC. UK se chce stát první volbou v ČR pro všechny, kteří mají oprávněnou ambici dělat špičkový akademický výzkum.
Program Donatio Universitatis Carolinae je určen pro velmi dobře etablované vědce s nezpochybnitelnou odbornou pověstí a výsledky, kterými se UK právem chlubí. Měl by jim umožňovat, aby za získané mimořádné finanční prostředky (1 milion Kč) realizovali vědecké cíle nebo nápady, na něž by v běžném provozu akademického roku a administrativy neměli prostor.

Můžete se dočíst také

na webovém portálu idnes.cz
http://zpravy.idnes.cz/plany-karlovy-univerzity-09x-/domaci.aspx?c=A160210_101058_domaci_zt

v Pražském deníku
http://www.denik.cz/z_domova/zmeni-se-novela-vs-zakona-rektor-zima-je-pro-20160210.html

Záznam z tiskové konference naleznete na webovém portálu UK

 

Zaúčtováno v Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství