Tomáš Zima: Je v zájmu školy, aby se její absolventi dobře uplatnili

Uplatnění absolventů na pracovním trhu je stále více obtížnější. Pro deník E15 jsem poskytl rozhovor týkající se této problematiky. Podle mého názoru by vysoké školy měly absolventům s uplatněním pomoci.

Na Univerzitě Karlově bychom chtěli aktivně rozvíjet různé formy přípravy studentů pro trh práce, například formou speciálních programů pro budoucí absolventy, či formou setkávání se zástupci zaměstnavatelů nebo s úspěšnými absolventy různých oborů. Zároveň však podotýkám, že aby absolvent práci po ukončení školy získal, musí s jejím aktivním hledáním začít již během studia. Doporučuji také využít odborných stáží, které zaměstnavatelé velmi často nabízejí.

Celý rozhovor na téma uplatnění absolventů si můžete přečíst v následujícím článku v příloze Vzdělávání deníku E15.

Zaúčtováno v Vysoké školství