Studenti, narazíte na trhu práce

Pro týdeník Reflex jsem poskytl rozhovor týkající se českého vysokého školství. Týkal se mimo jiného i problému nedostatečné selekce na vysokých školách.

Až 90 procent maturantů pokračuje ve studiu na různých typech vysokých škol a převážná většina z nich také vysokou školu dokončí. Jako by neprobíhala žádná selekce. To však znamená, že méně kvalitní studenti narazí až na trhu práce a pro mnohé z nich to celé skončí zklamáním. Jsem toho názoru, že studentům by se mělo co nejvíce umožnit studovat na vysoké škole, ale postupně prosívat, dělat selekci na základě kvality.

Ve druhé části rozhovoru se téma stočilo k problematice drog a alkoholu, kterou se odborně zabývám již řadu let. Zmiňuji zde nebezpečí závislosti a také důsledky pravidelného pití alkoholu.

Rozhovor vyšel pouze v papírové podobě týdeníku Reflex.

Zaúčtováno v Vysoké školství