Stanovisko České konference rektorů k postupu prezidenta republiky ve věci jmenování profesorů

Vzhledem k nastalé situaci, kdy prezident České republiky odmítl podepsat jmenovací dekrety třem profesorům českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně prošli zákonem předepsaným řízením na svých vysokých školách, obrací se Česká konference rektorů (ČKR) s výzvou k solidárnímu postoji k celé akademické obci České republiky.

Rektoři vysokých škol, členové ČKR, přitom deklarují, že se slavnostního ceremoniálu, který se má konat ve čtvrtek dne 7. května 2015 v Praze v tradičních prostorách Karolina, nezúčastní a vyzvou budoucí profesory svých vysokých škol, aby se k převzetí dekretů, na něž byli pozváni, nedostavili.

Rektoři vysokých škol, členové ČKR, najdou vhodné a důstojné příležitosti, jak profesorům svých vysokých škol tyto dekrety v brzké době předat.

ČKR neprodleně zahájí jednání o dalším postoji a následných koordinovaných krocích v této politováníhodné záležitosti opakovaného a cíleného vměšování se do akademických svobod českých vysokých škol.

V Praze dne 6. května 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA předseda

Zaúčtováno v Vysoké školství