RVVI v novém složení

Vláda dne 11. září 2014 schválila jmenování nového složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Domnívám se, že jde především o obnovení důvěry a o to učinit zásadní a pozitivní obrat k prospěchu české vědy. Dále, že je nutné myslet i na excelenci ve vědě a vyvážit poměry mezi specifickým a aplikovaným výzkumem a znovu mít na zřeteli aspekt excelence. Za velmi podstatné považuji i otázky spojené s vytvořením transparentní a rozumné metodiky hodnocení vědy. Nedomnívám se, že by to nová RVVI nemohla a neměla dokázat.

Více o jmenování nového složení RVVI se dozvíte v následujícím článku na webovém portálu časopisu Vesmír.

Zaúčtováno v Vysoké školství