Generální ředitel CERN na Univerzitě Karlově

U příležitosti oslav 60. výročí založení výzkumného střediska pro jaderný výzkum navštívil Univerzitu Karlovu generální ředitel CERN prof. Rolf-Dieter Heuer. Panu profesoru jsem předal zlatou pamětní medaili UK, jako ocenění jeho výrazného osobního příspěvku ve fyzice částic a zvláště potom za vedení mezinárodní částicové komunity při objevování nových poznatků pro lidstvo. V rámci programu na univerzitě zahájil celodenní konferenci pro studenty středních škol. CERN dlouhodobě spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou UK na významných projektech nejen v oblastech částicové fyziky, ale i v otázkách využití technologií. Fyzici Univerzity Karlovy se v CERN podílejí zejména na provozování a vylepšování projektu ATLAS.

Více informací o návštěvě se dozvíte v následujícím videozáznamu.

 

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Vysoké školství