Prohlášení České konference rektorů

Stejně jako každoročně se i letos uskuteční 28. října na Pražském hradě slavnostní shromáždění ke státnímu svátku – výročí založení Československé republiky.

Bývalo letitou tradicí, že na toto shromáždění byly vždy zvány české veřejné a státní vysoké školy, vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčí činnosti, která mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji celé společnosti, reprezentované svými rektory.

Tato tradice byla v uplynulých dvou letech porušena a vše nasvědčuje tomu, že se tento neblahý precedens bude letos znovu opakovat.

Navzdory jasným stanoviskům mnoha osob a institucí, které opakovaně zdůrazňovaly, že okruh zvaných hostů na oficiální, vysoce reprezentativní shromáždění nemůže být ovlivňován případnými neshodami z minulosti, nebyli opět pozváni představitelé dvou významných vysokých škol – Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity.

Česká konference rektorů zásadně nesouhlasí s takovýmto postupem a považuje ho v souvislosti se státním svátkem republiky za zcela nedůstojný.

V Praze dne 16.10.2015

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
předseda

Více informací se o prohlášení České konference rektorů se dozvíte v následujícím článku na webovém serveru Aktuálně.cz a také v pořadu iVysílání České televize.

Zaúčtováno v Vysoké školství