Prezident republiky nesmí stát nad zákony této země

Po dnešním takřka dvouhodinovém jednání s prezidentem Milošem Zemanem mohu, bohužel, potvrdit, že se pan prezident rozhodl nejmenovat docenty Jana Eichlera z Vysoké školy ekonomické v Praze a Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Univerzity Karlovy v Praze profesory.

Podle názoru renomovaných právníků se jedná o rozhodnutí, které je „v rozporu s prezidentským slibem o dodržování ústavy a zákonů“ (Zdeněk Jičínský, deník Právo, 13. května 2015). Tento názor bez výhrad sdílím.

Oba akademici Univerzity Karlovy i jejich kolega z Vysoké školy ekonomické splnili všechna kritéria potřebná podle zákonů ČR a předpisů UK, respektive VŠE ke jmenování profesorem. Tento fakt prezident Zeman během našeho jednání nedokázal zpochybnit, natož vyvrátit.

Vědecká, umělecká či pedagogická kvalifikace uchazečů o profesorský titul či jakékoli jiné aktivity a postoje uchazečů (působení docenta Eichlera v propagandistických složkách Československé lidové armády, spolupráce docenta Ošťádala s komunistickou Státní bezpečností, jednání docenta Fajta, ředitele Národní galerie v Praze, o svém platu s Komerční bankou) se panu prezidentovi, stejně jako komukoli jinému, nemusejí líbit, ani to však nemění nic na tom, že byly splněny zákonné podmínky ke jmenování profesorem, které má hlava státu dodržovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sdílenou odpovědnost s předsedou vlády, obrátím se na něj s žádostí o pomoc při řešení situace. Zároveň očekávám písemné rozhodnutí pana prezidenta o nejmenování zmíněných docentů profesory.

V Praze, 28. května 2015, 20:00 hodin

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Rektor Univerzity Karlovy v Praze

Celé prohlášení si můžete přečíst na webových stránkách Univerzity Karlovy. Záznam z brífinku po jednání s prezidentem republiky si můžete přehrát na univerzitním kanálu Youtube.

Brífink po jednání s prezidentem republiky o jmenování profesorů

Zaúčtováno v Vysoké školství