Návštěva německého ministra financí Dr. Wolfganga Schäubleho na Univerzitě Karlově

Dne 2. října 2014 jsem předal Zlatou medaili Univerzity Karlovy ministru financí Spolkové republiky Německo Dr. Wolfgangu Schäublovi. Byl oceněn za přispění k evropské koordinaci fiskálních politik a za zásluhy o evropskou integraci a rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy.

Více informací o návštěvě se dozvíte v následujícím videozáznamu.

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Vysoké školství