Návštěva ministerského předsedy Saska na Univerzitě Karlově

Dne 1. října 2014 jsem se sešel s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Dr. Stanislawem Tillichem. Hovořili jsme spolu o dosavadní spolupráci Univerzity Karlovy se saskými vědeckými pracovišti a  jejím dalším rozvoji do budoucna.

Univerzita Karlova v současné době úzce spolupracuje se třemi univerzitami v Sasku: Univerzitou Lipsko, Technickou univerzitou Drážďany a Technickou univerzitou v Saské Kamenici. UK si velmi cení také mnohaleté úspěšné spolupráce s Univerzitou Lipsko, zejména společné aktivity v oblasti bohemistických studií mezi tamním Institutem slavistiky a filozofickou fakultou UK a v oblasti biomedicíny. Důležitým bodem jednání bylo také budoucí posílení spolupráce v oblasti výzkumu, vzdělávání a aplikovaného výzkumu mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Lipsku.

Více informací se dozvíte v následujícím článku na webovém portálu Univerzity Karlovy.

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Vysoké školství