Náhradní 17. listopad na Albertově dne 22.11.2015

Náhradní 17. Listopad
Náhradní 17. listopad

Ti studenti, kteří se nechtěli smířit s tím, že si nemohli připomenout výročí listopadových událostí 1939 a 1989 u pamětní desky na pražském Albertově, uspořádali tuto neděli, 22. listopadu setkání s názvem Skutečné uctění památky 17. listopadu.

Podle organizátorů je 17. listopad především připomínkou boje studentů za svobodu a odkazem na jejich následnou perzekuci. „Dnes, o dalších 26 let později, byla shromážděným na pražském Albertově svoboda upřena, když jim bylo zabráněno vyjádřit úctu hodnotám a odvaze minulých generací studentů u památníku zmíněných událostí. Tuto skutečnost shledáváme politováníhodnou a neospravedlnitelnou,“ uvedli iniciátoři studentské akce.

Nad akcí převzali záštitu mnozí rektoři, děkani a zástupci akademických obcí vysokých škol. Projevil jsem plnou podporu a solidaritu se stanovisky studentů  v zaslané zdravici (viz níže), kterou za mne přečetl shromážděným prorektor UK profesor Martin Kovář, který mne na shromáždění zastupoval.

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové, přátelé,

zdravím Vás všechny tady, na Albertově, na místě, které má pro vysokoškoláky i pro nás, Vaše učitele, mimořádný význam. Zdravím Vás a jsem rád, že jste se dnes sešli v místech, jež jsou neodmyslitelně, bytostně spojena s moderními českými dějinami, s bojem českých studentů za svobodu a demokracii.
Velmi mě mrzí, že tu dnes vzhledem k dlouhodobě plánované cestě do zahraničí nemohu být fyzicky s Vámi. Zdravím Vás tedy alespoň na dálku. Jsem s Vámi a vyjadřuji Vám plnou podporu. To, že ne všem z nás byl sedmnáctého listopadu, právě v tento památný den, umožněn přístup na tato místa, pokládám za bezprecedentní příznak toho, že demokracie, se vším co k ní patří, není nikdy zcela v bezpečí. Hodnoty naší civilizace přitom ohrožují jak strůjci odporných teroristických útoků, tak ti, kteří těchto činů zneužívají k rozdmýchávání primitivní nenávisti. Proti prvním i druhým musíme nekompromisně bojovat. Dnes se zde naopak ve velkém počtu sešli lidé, jimž jsou principy, na nichž stojí demokratické společenství na celém světě, vlastní, což mě naplňuje optimismem a nadějí. Nadějí v to, že odkaz listopadů, spojený se svobodou, bojem za lidská práva, vládu zákona, toleranci a lidskost, za všech okolností uhájíme.

Děkuji Vám a vězte, že jsem s Vámi.

Tomáš Zima

Náhradní 17. Listopad
Náhradní 17. listopad

Více o akci se dozvíte na:

 

Zaúčtováno v Politika, Vysoké školství