Na Univerzitě Karlově přivítal rektor prof. Tomáš Zima mongolského prezidenta Cachjagína Elbegdordže.

Dne 20. ledna 2014 byl vzácným hostem Univerzity Karlovy mongolský prezident Cachjagín Elbegdordž. S panem prezidentem jsme diskutovali o spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v Mongolsku a naší univerzitou, především o rozvoji mongolistiky.  Pan prezident ocenil vynikající kvalitu Katedry mongolistiky Filozofické fakulty UK a zmínil její velmi dobrou spolupráci s Katedrou slovanských jazyků Státní univerzity v Mongolsku. Univerzitě Karlově nabídl možnost vytvořit Centrum mongolistiky pro Evropu na UK a spolupráci při různých kulturních akcích, které by bylo možné na půdě univerzity v budoucnosti pořádat.

Historicky byly studijní pobyty Mongolů v bývalém Československu velmi časté a bývalí absolventi se počítají v řádech několika desítek tisíc osob. Informoval jsem pana prezidenta o plánu a přípravě projektu vytvoření Spolku absolventů při Univerzitě Karlově Alumni, mezi jejímiž členy bychom rádi uvítali její zahraniční absolventy a také bývalých studentů z Mongolska. Česká mongolistika navazuje na světovou tradici. Během dvaceti let se předním mongolistům z FF UK díky mezinárodní spolupráci podařilo vytvořit studijní zázemí na vysoké odborné úrovni. Učebnice hovorového i spisovného jazyka či učebnice klasického písma jsou vzhledem ke své vynikající kvalitě využívány studenty po celém světě. Česká mongolistika má ve světě velmi dobré renomé a mezi její absolventy patří například odborníci z Chorvatska, Polska či Slovenska.
V současné době studuje na UK celkem na dvě desítky mongolských studentů na Fakultě sociálních věd, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě, 1. lékařské fakultě, Lékařské fakultě v Hradci Králové, Matematicko-fyzikální fakultě a Husitské teologické fakultě UK.

Více informací o návštěvě mongolského prezidenta na UK se dozvíte na webových stránkách Univerzity Karlovy. Můžete si pustit také videozáznam z návštěvy na portálu Youtube.

Zaúčtováno v Vysoké školství