Lidé Univerzity Karlovy

V Karolinu byla slavnostně představena nová kniha Lidé Univerzity Karlovy a řadí se tak k titulům, vydaným u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Zástupci Univerzity Karlovy a nakladatelství Current Media – prof. Tomáš Zima, ABC_2008prof. Štěpán Svačina, Mgr. Karel Meister a PhDr. Marcela Horáková knihu společně pokřtili.

Kniha zaznamenává zpověď 23 významných osobností Univerzity Karlovy, reprezentující různé vědní obory na ní zastoupené, se zamýšlejí nad tím, co pro ně osobně znamená jejich alma mater, i nad posláním nebo idejí univerzity obecně.

Právě díky této osobní perspektivě je vyznění knihy nejbližší vnímání univerzity jako společenství. Společenství lidí napříč staletími, od zakladatelské generace Karla IV. k dnešku, společenství lidí rozdělovaných v minulosti mnohdy jazykem, náboženstvím, genderem nebo ideologií, ale nakonec většinou lidí spojených láskou, úctou a službou vědění a jeho předávání dalším generacím. ABC_2067

Před čtenářem tak defilují osobnosti „velké historie“ téměř sedmi století, ale především několik posledních generací vyučujících i studujících, z perspektivy autorů jednotlivých zamyšlení jejich nejprve spolužáků a učitelů, později kolegů, nadřízených i podřízených, a konečně vlastních žáků a pokračovatelů. Zkrátka – lidé Univerzity Karlovy.

Zaúčtováno v Média, Vysoké školství