Mezinárodní vědecká konference „Karel IV., země Koruny české a Evropa“

Univerzita Karlova v Praze si připomíná 700. výročí od narození svého zakladatele Karla IV., krále českého a císaře římského, mezinárodní vědeckou konferencí „Karel IV., země Koruny české a Evropa“. Akce je určena i pro zájemce z řad laické veřejnosti.MK

Mezinárodní vědecká konference „Karel IV., země Koruny české a Evropa“ probíhá ve dnech 10. – 12. května 2016 ve Vlasteneckém sále v historické budově Karolina. Slavnostní zahájení za účasti rektora UK prof. Tomáše Zimy a místopředsedy AV ČR PhDr. Pavla Barana proběhla dnes v úterý 10. května.

Konference, připravená ve spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, připomene výjimečnou osobnost krále a císaře Karla IV. Tento vzdělaný panovník a jeho vladařské umění budou v rámci konference představeny z mnoha úhlů pohledu, přičemž velká pozornost bude věnována uměleckým počinům spojeným s jeho dvorem. Příspěvky předních odborníků z řad českých i zahraničních historiků a kunsthistoriků například z Univerzity Karlovy, univerzit z Drážďan, Vídně či vědeckých institucí v Düsseldorfu či Heidelbergu umožní nahlédnout na osobnost Karla IV. v rozličných historických kontextech – jako mecenáše umění, jako českého krále i císaře Svaté říše římské, zbožného vládce a v neposlední řadě jako zakladatele univerzity a podporovatele vzdělanosti nejen v Českých zemích.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství