Jde to i slušně. Profesor Klener pokřtil v Karolinu knihu vzpomínek

V historických prostorách Karolina proběhl  křest rozšířeného vydání vzpomínek českého onkologa profesora Pavla Klenera.

„Moje životopisná monografie vyšla poprvé před deseti lety a záhy byla rozebrána. Začali jsme proto uvažovat o druhém vydání. Čtenáři si mi také často stěžovali, že kniha mohla být mnohem detailnější, a tak jsem ji přepracoval a doplnil o události posledního desetiletí,“ uvedl pan profesor.

Pana profesora Pavla Klenera jsem poznal nejprve jako student Fakulty všeobecného lékařství, nynější 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při přednáškách z onkologie. Po roce 1990 jsem ho mohl poznat jako přednostu I. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Na jeho klinice jsem nastoupil jako mladý lékař na předatestační přípravu z oboru vnitřních nemocí. Na Nefrologickém oddělení této kliniky jsme společně, tehdy ještě s odbornými asistenty, nyní již profesory, Vladimírem Tesařem a Ivanem Rychlíkem započali velmi zajímavý výzkum v oblasti experimentální nefrologie, hledání nových markerů v oblasti oxidačního stresu.

Na panu profesoru Klenerovi jsem vždy obdivoval jeho pracovitost a houževnatost, jeho velké encyklopedické znalosti a to nejen z oboru onkologie a vnitřního lékařství, ale i z dalších oborů. Pamatuji si, že když se jsem na něj obrátil s nějakým problémem k řešení, jako mladý lékař, učitel biochemie, tak mi říkal, ať za ním přijdu nejlépe ráno po šesté hodině, kdy má čas a klid věnovat se těmto otázkám. Posléze jsem se s panem profesorem setkával v době, kdy byl prorektorem Univerzity Karlovy a já jsem byl členem grantové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy. Při této práci jsme se seznámili blíže a spolupracovali jsme spolu na řadě monografií jak z oboru onkologie, tak zejména z oboru laboratorní diagnostiky. Z naší spolupráce vzniklo hluboké přátelství a pamatuji si, jak mne potěšilo, když mi pan profesor nabídl tykání.

Pan profesor Pavel Klener právem patří mezi významné osobnosti české a světové medicíny. Vždy dával prostor mladým a talentovaným lékařům a vychoval řadu vynikajících pokračovatelů v oboru onkologie a hematoonkologie. Vždy kladl důraz na kvalitu vědecké práce a prosazování kvality vědecké práce nad kvantitou.  Pan profesor Klener celý svůj profesní život spojil s 1. lékařskou fakultou (pokračovatelkou Fakulty všeobecného lékařství) a Univerzitou Karlovou.

Byl jedno volební období proděkanem 1. lékařské fakulty a později dvanáct let prorektorem pro vědu Univerzity Karlovy. Na fakultě našel zázemí pro svoji odbornou a vědeckou práci.  Medicína byla v jeho životě vždycky na prvním místě, ale nedá se přehlédnout ani jeho rozsáhlá činnost veřejná. Ve funkci prorektora Univerzity Karlovy se podílel na organizaci různých odborných sympozií, zviditelňoval prestiž Univerzity Karlovy a přispíval k rozvíjení mezinárodních kontaktů s jinými evropskými a světovými univerzitami. Mimo Univerzitu Karlovu se také velmi angažoval ve veřejném prostoru.

Působil mimo jiné i v rolích ministra zdravotnictví a sociálních věcí ČR, poslance ČNR, člena Rady vlády pro vědu. Své práci věnoval pan profesor Pavel Klener více než 50 let aktivního života. Zůstal svojí alma mater věrný a pokračuje ve své práci i nyní.

Vážím si našeho dlouholetého přátelství s panem profesorem Pavlem Klenerem, jsem rád, že naše spolupráce trvá i nadále a že se společně můžeme i nadále setkávat se při různých příležitostech.

 

 

Foto: René Volfík

 

Zaúčtováno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví