Historické sympozium: 100 let česko-britských diplomatických vztahů

Ve Vlastenecké sále Karolina se konalo Historické sympozium ke 100 letům česko-britských diplomatických vztahů, které jsem měl tu čest zahájit spolu s britským velvyslancem Nickem Archerem, děkanem Právnické fakultě UK prof. Janem Kuklíkem a dr. Jakubem Karfíkem z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Se svými projevy na sympoziu vystoupili Mark Cornwall (University of Southampton), Celia Donert (University of Liverpool), Mary Heimann (Cardiff University), Peter Neville (Fellow of the Royal Historical
Society), Monika Brusenbauch Meislová (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity), Edita Ivaničková (Historický ústav Slovenské akademie věd), Jan Kuklík (Právnická fakulta UK), Jan Němeček (Historický ústav AV ČR), Lukáš Novotný (Filozofická fakulta Západočeské univerzity ), Vít Smetana (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Ivan Šedivý (Filozofická fakulta UK), Jan Váška (Fakulta sociálních věd UK),
Radosław Żurawski vel Grajewski (Univerzita Lodž).

Jsem velmi rád, že se tato mimořádná akce uskutečnila na půdě Univerzity Karlovy, která tak přispěla k významnému výročí česko-britských vzájemných vztahů. 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství