Česko! A jak dál? v Karolinu – Vzdělávání jako strategická priorita státu

Další diskuzní fórum v rámci projektu Česko! A jak dál? bylo věnováno zlepšení vzdělávání v České republice. Kvalitní systém školství je podle mě zásadní pro úspěch naší země i každého z nás. Je nutné, aby fungoval na všech úrovních. Proto jsme toto téma zařadili do projektu Česko! A jak dál?

Ráno jsem navštívil mateřskou školu Hellichova, kde jsme s paní ředitelkou Pánkovou probírali systém předškolního vzdělávání, rozvoj učitelek a učitelů v mateřských školách i přípravu vstupu dětí do základní školy.

 

V Základní škole nám. Curieových jsme s paní ředitelkou Martínkovou a učiteli debatovali o rozvoji talentovaných dětí, kterým se tato škola intenzivně věnuje a má výborné výsledky. Také jsme mluvili o pomoci hendikepovaným dětem a možnostech jejich prostupnosti mezi jednotlivými třídami.

Odpoledne jsem se strávili s ředitelem Střední odborné školy Jarov panem Janečkem a také s mistry jednotlivých oborů, kteří mne provedli školou, učebnami i dílnami. Kromě tradičních učebních oborů, je mezi nimi také například instalatér, kamnář, klempíř, kominík, zahradník, truhlář či zámečník. Vzdělávají tu i studenty se speciálními potřebami. Je obdivuhodné, jak úzce spolupracují s řemeslnými cechy a soukromými firmami, kde řada jejich žáků absolvuje praxi a poté i zaměstnání. Potvrzuje se, že o kvalitní řemeslníky je na pracovním trhu skutečně obrovský zájem. Mám k jejich práci velký respekt, sám jsem si mohl vyzkoušet, jak šikovní musí být svářeči či sklenáři.

Důležitým a často opomíjeným faktorem vzdělávacího systému jsou rodiče, s kterými jsme v Karolinu diskutovali o jejich možnostech podílet se na vzdělávacím procesu. Fungující vztah žák-škola-rodič je základem úspěchu.

 

V podvečer jsme měli v Karolinu v Modré posluchárně veřejnou diskuzi, které se účastnili renomovaní odborníci na vzdělání, ministr školství Robert Plaga, prorektorka UK Radka Wildová, vedoucí komunikace společnosti EDUIn Bohuslav Kartous, ale také kolegové děkani pedagogických fakult dalších vysokých škol, ředitelé škol z celé ČR, studenti, rodiče a veřejnost. Řešili jsem řadu konkrétních témat, od financování školství, přes státní maturity, platy učitelů, ale také inkluzi, modernizaci výuky i změny ve výchově učitelů a jejich podporu včetně posílení postavení této profese ve společnosti.

Mám radost z velmi podnětné a zajímavé debaty, která zcela zaplnila Modrou posluchárnu. V řešení tématu vzdělávání chceme pokračovat a společně s odborníky a osobnostmi z oblasti školství chceme hledat řešení a opatření, jak české školství dál zlepšovat. Děkuji všem, kteří se debat zúčastnili a organizátorům za jejich skvělou přípravu celé akce.

Více na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=DhDiXVRnNAY
https://www.youtube.com/watch?v=S8WLUNKyecA

Foto: Luboš Wišniewski

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví