Den Univerzity Karlovy v Lovani a Bruselu

Den Univerzity Karlovy v Lovani a BruseluUniverzita Karlova uspořádala ve dnech 9.-10.11.2015 Den UK v Belgii. Účelem cesty bylo navázání hlubší spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a rovněž posílení vztahů s absolventy UK, žijícími v Bruselu. Na navštívené KU Leuven byla mezi KU a UK podepsáno memorandum of understanding, na které navazuje nyní podepisovaná dohoda o spolupráci ve vědě. Tím se obě univerzity staly strategickými partnery a budou společně podávat projekty v mnoha vědních oblastech, zejména potom v rámci Horizontu 2020. Na základě dohody bude docházet rovněž k výměně zkušeností a best practice mezi zaměstnanci obou univerzit. K posílení spolupráce by mělo dojít i s ULB, kterou UK navštívila 10.11. Celý program byl zakončen přednáškou JM rektora na Zastoupení ČR při EU a následná recepce a setkání se s absolventy UK, kteří žijí v Bruselu.

Zaúčtováno v Vysoké školství