Byl zahájen festival vědy Týden vědy a techniky 2015

V pátek 30. října 2015 byl  slavnostně zahájen v budově Akademie věd ČR již 15. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. V letošním roce je Univerzita Karlova hlavním partnerem tohoto významného vědeckého festivalu. Festival zahájil předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy v Praze Jan Konvalinka, zástupce energetické skupiny ČEZ Daniel Novák a ředitelka Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR Kateřina Sobotková. Na zahájení byla představena interaktivní expozice Proteus a přítomní měli možnost ochutnat molekulární drinky, připravené jako dárek festivalu Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Festivalový program začal oficiálně v neděli 1. listopadu 2015. V jeho programu proběhne letos poprvé 3. listopadu 2015 Den Akademie věd na UK a 4. listopadu 2015 Den Univerzity Karlovy na AV.

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. V pořadí 15. ročník proběhne od 1. do 15. listopadu 2015 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech po celé České republice. Celkově se uskuteční více než 250 přednášek, 60 výstav, 75 dnů otevřených dveří, vědecké kavárny, workshopy, semináře a projekce dokumentárních filmů po celé republice.

Mottem je “15 světelných let”

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle. Festival Týden vědy a techniky AV ČR se rozhodl tuto iniciativu podpořit v rámci festivalového motta. V mottu však nenaleznete pouze odkaz na světlo, ale i číslovku 15, která upozorňuje na významný milník festivalu. Symbolický odkaz na světelné roky a vzdálené galaxie je příslibem, že se festival se opět bude věnovat nejenom základním vědeckým otázkám, ale jeho návštěvníci mohou nahlédnout až za hranice známého a probádaného, do fascinujících tajů vědeckého výzkumu a poznání.

Na webovém portálu Youtube si můžete prohlédnout video ze zahájení Týdne vědy a techniky 2015 a dále reportáž z průběhu Týdne vědy a techniky 2015.

Zaúčtováno v Vysoké školství