Vědecká rada UK ocenila významné osobnosti

Na prosincovém zasedání Vědecké rady  UK jsem předal pamětní medaile UK jedenácti významný osobnostem, které významně přispívají k rozvoji Univerzity Karlovy a jejichž život je s univerzitou významně spojen. Pamětní medaile převzali:

 • MUDr. Josef Fontana (3. LF UK, kolegium rektora) stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

 • RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský  zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj a prohloubení spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky

 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (PF UK)  stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (2.LF UK) stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru lékařské genetiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

 • prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (LF HK UK) stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

 • doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru řeckých a latinských studií a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

 • prof. RNDr. František Opekar, CSc. (PřF UK) stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (FF UK) stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

 • Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (FSV UK, kolegium rektora) stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (FaF UK) zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

 • doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (FSV UK) stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

 

FOTO: Vladimír Šigut

 

Více na webu UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14239&locale=cz

Zaúčtováno v Média