Záhadný chrám v Izraeli pomáhají odkrýt i teologové UK

Vědci Evangelické teologické fakulty UK a Centra biblických studií AV ČR a UK se již řadu let úspěšně podílí na archeologickém výzkumu v Izraeli. V této zemi úspěšně působí na několika místech a nyní zaznamenali spolu kolegy ze zahraničních univerzit úspěch v lokalitě Tel Moca. Zde se jim podařilo dokončit odkrytí významné historické stavby – chrámu, který je ojedinělý nejen svou architektonickou dispozicí, ale i svou podobou tzv. Šalomounovu chrámu, který je znám pouze z literárních zdrojů.

Lokalita Tel Moca leží nedaleko Jeruzaléma a výzkum zde probíhá již od roku 2019 v rámci „Tel Moza Expedition Project“, kterého se účastní kromě UK také zástupci Univerzity v Tel Avivu a Univerzity v Osnabrücku. Tyto vědecké objevy jsou dalším významným důkazem o vysoké mezinárodní prestiži a renomé Univerzity Karlovy v zahraničí. Velice mě těší, že studenti i vědečtí odborníci z ETF UK prokazují své nesporné kvality, díky kterým se rozšiřuje oblast lidského poznání.

Chrám je zajímavý z řady důvodů. Prvním je, že se jedná o jedinou stavbu tohoto druhu v oblasti Jižního Kanaánu z doby železné II (10. – 6. století př. n. l.). Přestože jsou v regionu doloženy i další chrámy, jejich architektonická dispozice je v daném období odlišná.

Druhým důvodem zájmu je, že se chrám v Tel Moce v základních rysech podobá tzv. Prvnímu nebo také Šalomounovu chrámu, který byl vybudován podle tradice biblických textů v 10. století př. n. l. a zničen v roce 586 př. n. l. novobabylónskými vojsky. Tento chrám je sice známý jen ze starověkých literárních zdrojů, konkrétně biblických textů, ale jeho existence je pokládána za danou. To platí i pro místo, kde stál. Tradičně se usuzuje, že se nacházel na místě, kde byl později postaven Druhý chrám zničený Římany v roce 70 n. l., tedy v oblasti Chrámové hory.

Třetí zajímavostí je pak skutečnost, že v biblických textech chybí jakákoliv zmínka o tomto chrámu v Tel Moce. O jeho existenci přitom museli autoři těchto textů vědět. Proč byla jeho existence zamlčena, je předmětem probíhajícího zkoumání. 

Nalezený chrám je předmětem intenzivně probíhajícího interdisciplinárního zkoumání, kterého se účastní archeologové, odborníci na starověké texty a ikonografii. Poslední z disciplín je klíčová pro porozumění kultu praktikovanému v Tel Moce. Výzkum v Izraeli, kterého se účastní ETF UK, je plánován i na další dvě sezóny v letech 2022-2023.

Evangelická teologická fakulta a Centrum biblických studií AV ČR a UK se podílejí na archeologickém výzkumu v Izraeli již deset let. Zúčastnilo se ho již téměř sto akademických pracovníků a studentů.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství